Discussions started by Dušan Borovčanin

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()
 

Obaveštavaju se studenti da je početak nastave u drugom bloku u zimskom semestru u ponedelja 01.03.2021. Zamolili bismo vas da pogledate raspored predavanja na sajtu fakulteta.

Nastava će biti održavana putem nove platforme Microsoft Teams:

(https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app)

Možete slobodno preuzeti aplikaciju, kako za računar, tako i za mobilni telefon.

Kako biste se prijavili na platformu morate koristiti vašu Singimail adresu (na primer, petar.petrovic.19@singimail.rs).

Na platformi ćete videti predmete koje ste prijavili i koji su vam dodeljeni za narednu akademsku godinu.

Predavanjima možete pristupiti na jedan od sledeća dva načina:

1 – Kliknete na naziv predmeta u Teams (na levoj strani ekrana), zatim odaberete Video predavanja i sa desne strane videćete ikonicu Join na koju bi trebalo da kliknete.

2 – Kliknete na Calendar (na levoj strani ekrana) i videće zakazano predavanje na koje je potrebno da kliknete Join.

3 – Putem maila kad dobijete poziv za predavanje (potrebno je u mailu da kliknete na Join)Picture of Dušan Borovčanin
by Dušan Borovčanin - Sunday, 22 November 2020, 12:42 AM
 

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit je zakazan za 02.12.2020. godine sa početkom u 18.30 časova. Ispit mogu polagati samo studenti koji su blagovremeno položili ispit.

Ispit se polaže elektronski u vidu tri elektronska testa i u 18.30 biće aktivna sva tri testa.

Studenti moraju položiti I i II kolokvijum i zajedno sa rezultatima završnog ispita u zbiru imati najmanje 51 bod kako bi im ocena bila evidentirana.

Pristup testovima za studente iz Novog Sada omogućen je putem sledećeg linka https://testns.singidunum.ac.rs/Student?Module=MMTutor_Student&Method=Login

Studenti su obavezi da polažu ispit sa uređaja koji ima omogućen pristup kameri i moraju pratiti uputstva sa platforme za testiranje kako bi im test bio validiran.

Srdačan pozdrav


Picture of Dušan Borovčanin
by Dušan Borovčanin - Sunday, 22 November 2020, 12:40 AM
 

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit je zakazan za 02.12.2020. godine sa početkom u 18.30 časova. Ispit mogu polagati samo studenti koji su blagovremeno položili ispit.

Ispit se polaže elektronski u vidu tri elektronska testa i u 18.30 biće aktivna sva tri testa.

Studenti moraju položiti I i II kolokvijum i zajedno sa rezultatima završnog ispita u zbiru imati najmanje 51 bod kako bi im ocena bila evidentirana. 

Pristup testovima omogućen je putem sledećeg linka https://testus.singidunum.ac.rs/Student?Module=MMTutor_Student&Method=Login

Studenti su obavezi da polažu ispit sa uređaja koji ima omogućen pristup kameri i moraju pratiti uputstva sa platforme za testiranje kako bi im test bio validiran.

Srdačan pozdrav,


Picture of Dušan Borovčanin
by Dušan Borovčanin - Sunday, 22 November 2020, 12:34 AM
 

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit iz predmeta Sportski turizam zakazan je za 03.12.2020. godine sa početkom u 9 časova.

Ispit mogu polagati samo studenti koji su blagovremeno prijavili ispit.

Ispit se polaže usmeno. 

Studenti moraju položiti I i II kolokvijum i u ukupnom zbiru imati minimum 51 bod kako bi položili ispit.

I deo ispita se polaže usmeno odgovaranjem na 5 pitanja iz gradiva.

II deo ispita polaže se putem projektnog zadatka. Sve informacije u vezi projektnog zadatka nalaze se u okviru aplikacije Microsoft Teams u odeljku Files.

Završni deo ispita polaže se usmeno odovaranjem na 5 pitajna iz gradiva.

Tačna satnica i raspored polaganja biće okačeni dan uoči ispita na bazi ispitnih prijava.

Srdačan pozdrav,
 

Ispitni rok - Novembar 2

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit iz predmeta Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu zakazan je za 02.12.2020. godine sa početkom u 17. časova.

Ispit se polaže elektronskim putem u vidu tri elektronska testa.

Studenti moraju položiti I i II kolokvijum i u ukupnom zbiru ostvariti preko 51 poen kako bi im ocena bila evidentirana.

Pravo izlaska i polagajna imaju samo studenti koji su prijavili ispit.


Studenti su u obavezi da se pridržavaju svih uputstva koja su naznačena pre započinjanja testa. Za potrebe polaganja neophodno je polagati sa uređaja koji ima omogućen pristup kameri. Studenti koji nisu u prilici da obezbede polaganje uz pristup kameri mogu pisati molbu da im se omogući polaganje na univerzitetu.

Srdačan pozdrav


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()