Posts made by Bojana Prodanović Đorđević

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 24 ()
 


1.SLUŠANJE

Položili ( br.indeksa)

 1. 2018/300130
 2. 2016/102438
 3. 2018/300124
 4. 2018/300148
 5. 2018/300304
 6. 2016/101165
 7. 2018/302064
 8. 2016/100301
 9. 2016/104369
 10. 2016/100790
 11. 2018/300410
 12. 2018/300107
 13. 2018/300857
 14. 2018/302347
 15. 2017/103089

2.ČITANJE

Položili ( br.indeksa)

 1. 2016/102438
 2. 2018/300124
 3. 2018/300148
 4. 2018/300304
 5. 2016/101165
 6. 2018/302064
 7. 2016/100301
 8. 2016/104369
 9. 2016/100790
 10. 2018/300857
 11. 2018/302347
 12. 2016/100449
 13. 2018/301860
 14. 2016/102349
 15. 2018/300698

3.DIKTAT

Položili ( br.indeksa)

 1. 2016100790
 2. 2016104369
 3. 2018300124
 4. 2018300304
 5. 2016102349
 6. 2017101561
 7. 2018300107
 8. 2018300148
 9. 2016100301
 10. 2016102438
 11. 2014200627
 12. 2016101080
 13. 2018302064
 14. 2016101165
 15. 2016203037
 16. 2018301860

4.PISANJE

Položili ( br.indeksa)

 1. 2018300130
 2. 2018302064
 3. 2018300148
 4. 2018300124
 5. 2016104369
 6. 2016203037
 7. 2016100790
 8. 2018300304
 9. 2018300107
 10. 2016101080
 11. 2016101165
 12. 2014200627 

Poštovani studenti,

Popravni treći test iz Italijanskog jezika 1,održaće se u četvrtak, 14.05.2020, od 19-20h. Tračan raspored po grupama, kao i linkove za pristup pogledajte u nastavku:

Raspored testa: 

PFB, FIR, FFKMS
: test.singidunum.ac.rs

FTHM,TF (SDE):  testus.singidunum.ac.rs

VREME

I grupa ( prezimena koja počinju na A,B,V,G,D i Đ) : 19:00-19:15

II grupa ( prezimena koja počinju na  E, Ž, Z, I, J,K, L, LJ i M) :19:15-19:30

III grupa ( prezimena koja počinju na N, NJ,O, P, R i S) :19:30-19:45

IV grupa (prezimena koja počinju na T, U, F, H,C, Č, DŽ i Š):19:45-20:00


Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u format: godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije,npr: 2019123123. Nakon prijave, odabraćete test i pokrenuti rad.

Vreme izrade testa je 10 minuta. Test sadrži 15 pitanja

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. 

Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. 

 • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
 • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač. 
 • Za vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
 • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor biće dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. Link za Google Meet: 

MEET.GOOGLE.COM/FNB-HNBZ-PIR

Rezultati testa biće objavljeni na stranici predmeta.

Priprema za test je dostupan na G-disku, u folderu u kom se nalaze i snimci predavanja,pod nazivom "Priprema za 3.test" : 

 HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1J_D-JL2FFTIZ5PMHIJZUR1XA2ISCTJ3R?USP=SHARING

Na stranici predmeta, dostupna je i Power Point prezentacija sa pripremom za test, u folderu " Gradivo za II kolokvijum".
 

Poštovani studenti,

Popravni 3.test iz italijanskog jezika 2, održaće se u utorak, 12.04.2020 u terminu od 19-20h. U nastavku  pogledajte raspored po grupama, kao i link za pristup. 

Raspored testa: 

PFB, FIR, FFKMS:  test.singidunum.ac.rs


FTHM:  testus.singidunum.ac.rs

VREME

I grupa ( prezimena koja počinju na A,B,V,G,D i Đ) : 19:00-19:15

II grupa ( prezimena koja počinju na  E, Ž, Z, I, J,K, L, LJ i M) :19:15-19:30

III grupa ( prezimena koja počinju na N, NJ,O, P, R i S) :19:30-19:45

IV grupa (prezimena koja počinju na T, U, F, H,C, Č, DŽ i Š):19:45-20:00

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u format: godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije,npr: 2019123123. Nakon prijave, odabraćete test i pokrenuti rad.

Vreme izrade testa je 10 minuta. Test sadrži 15 pitanja

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. 

Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. 

 • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
 • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač. 
 • Za vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
 • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor biće dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. Link za Google Meet: 

MEET.GOOGLE.COM/YEB-SECP-EPV

Rezultati testa biće objavljeni na stranici predmeta.

Priprema za test je snimljena i dostupna na G-disku, u folderu u kom se nalaze i snimci predavanja:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RUhUMtJm8mkZw1d5epY55TiisWR-SvcF

Na stranici predmeta dostupna je  i Power Point prezentacija sa pripremom za test, u folderu " Gradivo za II kolokvijum".
 

Poštovani studenti,


U prilogu se nalaze rezultati 3.testa iz italijanskog jezika 2. Popravni termin testa će biti u 11.nedelji nastave, a 4.test u 12. nedelji nastave.


 

Poštovani studenti,

Tokom trajanja vanrednog stanja, a prema odluci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nije moguće realizovati  ispitne rokove, te će studenti polagati kvalifacioni test, koji je uslov za polaganje ispita i  koji će biti verifikovan u prvom regularnom ispitnom roku.  

Uslov za iszlazak na kvalifikacioni test je prethodna prijava ( obratite se studentskoj službi). 

Kvalifikacioni test za Italijanski jezik 2 sastoji se iz pismenog i usmenog dela.

Gradivo za pismeni deo kvalifikacionog testa,  možete naći na stranici predmeta, u folderima:

 "Gradivo za I kolokvijumhttp://predmet.singidunum.ac.rs/mod/folder/view.php?id=2503

"Gradivo za II kolokvijumhttp://predmet.singidunum.ac.rs/mod/folder/view.php?id=2504

Direktorijum pod nazivom " Gradivo za testove 2018-19" : http://predmet.singidunum.ac.rs/mod/folder/view.php?id=2505

Usmeni deo kvalifikacionog testa spremate po instrukcijama iz foldera pod nazivom 

"Gradivo za završni ispithttp://predmet.singidunum.ac.rs/mod/folder/view.php?id=2505

Pismenom delu testa pristupate preko Mtutor platforme, dok će se usmeni deo realizovati preko Meet platforme ( neophodno je da imate kameru i zvučnik), prema sledećem rasporedu:


PFB

07.04.2020.

Pismeni deo testa : 12h  test.singidunum.ac.rs

Usmeni deo testa: 13h,  MEET.GOOGLE.COM/YEB-SECP-EPV

FIR

11.04.2020.

Pismeni deo testa: 10h, http://test.singidunum.ac.rs

Usmeni deo testa:11h, MEET.GOOGLE.COM/YEB-SECP-EPV

FFKMS

07.04.2020.

Pismeni deo testa : 14h  test.singidunum.ac.rs

Usmeni deo testa: 15h,  MEET.GOOGLE.COM/YEB-SECP-EPV

Tokom trajanja pismenog dela testa, ne smete izlazizi iz prozora u kom radite test, niti zatvarati pop-up prozore, jer će u suprotnom takva aktivnost biti zabeležena kao pokušaj varanja. Ukoliko budete imali bilo kakvih poteškoća, biću dostupna na Meet platformi (gorepomeniti link), kojoj možete pristupiti sa mobilnog telefona. 

Za sve eventualne nedomice, stojim Vam na raspolaganju ( bprodanovic@singidunum.ac.rs).
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 24 ()