Posts made by Bojana Prodanović Đorđević

Page: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ()
 

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze rezultati prvog testa iz italijanskog jezika 1, za studente Fakulteta za informatiku i računarstvo/Tehničkog fakulteta. 

Maksimalan broj bodova na testu je 15, a test je položen sa 8 ili više bodova. Ukoliko student ostvari 7 bodova na jadnom testu, a minimum 8 na drugom testu iz istog semestra, smatra se da je položio kolokvijum.

Popravni termin prvog testa biće i 12.nedelji nastave. 

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze rezultati prvog testa iz italijanskog jezika 1, za studente Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment.

Maksimalan broj bodova na testu je 15, a test je položen sa 8 ili više bodova. Ukoliko student ostvari 7 bodova na jadnom testu, a minimum 8 na drugom testu iz istog semestra, smatra se da je položio kolokvijum.

Popravni termin prvog testa biće i 12.nedelji nastave. 

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze rezultati prvog testa iz italijanskog jezika 2, za studente Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment.

Maksimalan broj bodova na testu je 15, a test je položen sa 8 ili više bodova. Ukoliko student ostvari 7 bodova na jadnom testu, a minimum 8 na drugom testu iz istog semestra, smatra se da je položio kolokvijum.

Popravni termin prvog testa biće i 12.nedelji nastave.
 

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze rezultati prvog testa iz italijanskog jezika 2, za stuednete Poslovnog fakulteta u Beogradu.

Maksimalan broj bodova na testu je 15, a test je položen sa 8 ili više bodova. Ukoliko student ostvari 7 bodova na jadnom testu, a minimum 8 na drugom testu iz istog semestra, smatra se da je položio kolokvijum.

Popravni termin prvog testa biće i 12.nedelji nastave. 

Poštovani studenti,

Molim Vas da krajem današnjeg dana proverite obaveštenje na stranici predmeta u vezi sa sutrašnjim nastavom iz italijanskog jezika 1. Prof.Bojana Prodanović Đorđević je na bolovanju pa postoji mogućnost da časovi budu pomereni ili održani na drugoj lokaciji.


Hvala na razumevanju Page: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ()