Discussions started by Bojana Prodanović Đorđević

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 24 ()
 

Poštovani studenti,

Tokom trajanja vanrednog stanja, a prema odluci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nije moguće realizovati  ispitne rokove, te će studenti polagati kvalifacioni test, koji je uslov za polaganje ispita i  koji će biti verifikovan u prvom regularnom ispitnom roku.  

Uslov za izlazak na kvalifikacioni test je prethodna prijava (obratite se studentskoj službi). 

Kvalifikacioni test za Italijanski jezik 1 sastoji se iz pismenog i usmenog dela.

Gradivo za pismeni deo kvalifikacionog testa,  možete naći na stranici predmeta, u folderima:

 "Gradivo za I kolokvijumhttp://predmet.singidunum.ac.rs/mod/folder/view.php?id=2994

"Gradivo za II kolokvijumhttp://predmet.singidunum.ac.rs/mod/folder/view.php?id=2995

Direktorijum pod nazivom " Gradivo za testove 2018-19" : 

Usmeni deo kvalifikacionog testa spremate po instrukcijama iz foldera pod nazivom 

"Gradivo za završni ispithttp://predmet.singidunum.ac.rs/mod/folder/view.php?id=2996

Pismenom delu testa pristupate preko Mtutor platforme, dok će se usmeni deo realizovati preko Meet platforme ( neophodno je da imate kameru i zvučnik), prema sledećem rasporedu:

PFB

07.04.2020.

Pismeni deo testa : 17h  : test.singidunum.ac.rs

Usmeni deo testa: 18h,  MEET.GOOGLE.COM/FNB-HNBZ-PIR

SDE

07.04.2020.

Pismeni deo testa : 12.30h : test.singidunum.ac.rs

Usmeni deo testa: 13.30h,  MEET.GOOGLE.COM/FNB-HNBZ-PIR

FIR

11.04.2020.

Pismeni deo testa: 10h, : test.singidunum.ac.rs

Usmeni deo testa:11h, MEET.GOOGLE.COM/FNB-HNBZ-PIR

FFKMS

07.04.2020.

Pismeni deo testa : 14h  : test.singidunum.ac.rs

Usmeni deo testa: 15h,  MEET.GOOGLE.COM/FNB-HNBZ-PIR

Tokom trajanja pismenog dela testa, ne smete izlazizi iz prozora u kom radite test, niti zatvarati pop-up prozore, jer će u suprotnom takva aktivnost biti zabeležena kao pokušaj varanja. Ukoliko budete imali bilo kakvih poteškoća, biću dostupna na Meet platformi (gorepomeniti link), kojoj možete pristupiti sa mobilnog telefona. 

Za sve eventualne nedomice, stojim Vam na raspolaganju ( bprodanovic@singidunum.ac.rs).




 

Poštovani studenti,

Treći test iz Italijanskog jezika 1,realizovaće se preko M-Tutor platforme,  u formi elektronskog testa. 

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u format: godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije,npr: 2019123123. Nakon prijave, odabraćete test i pokrenuti rad.

Vreme izrade testa je 10 minuta. Test sadrži 15 pitanja

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. 

Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. 

  • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač. 
  • Za vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor biće dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. Link za Google Meet: 

MEET.GOOGLE.COM/FNB-HNBZ-PIR

Rezultati testa biće objavljeni na stranici predmeta.

Priprema za test biće snimljena u subotu, 04.04 u 12h, nakon čega će snimak biti dostupan na G-disku, u folderu u kom se nalaze i snimci predavanja,pod nazivom "Priprema za 3.test" : 

 HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1J_D-JL2FFTIZ5PMHIJZUR1XA2ISCTJ3R?USP=SHARING

Studenti koji žele da prate snimanje pripreme, mogu to učiniti putem linka za elektronsku nastavu na Meet platformi. Priprema za test nije interaktivnog karaktera, ali po završetku snimanja biću dostupna za sva Vaša eventualna pitanja. 

Na stranici predmeta, kao i do sada, biće dostupna  i Power Point prezentacija sa pripremom za test, u folderu " Gradivo za II kolokvijum".

Molim Vas da se pridržavate istaknutog rasporeda, odnosno podele na grupe, kako ne bi došlo do preopterećenja sistema. 

Raspored testa: 

PFB : 07.04.2020 ; link: test.singidunum.ac.rs

VREME

I grupa ( prezimena koja počinju na A,B,V,G,D i Đ) : 17:00-17:15

II grupa ( prezimena koja počinju na  E, Ž, Z, I, J,K, L, LJ i M) :17:15-17:30

III grupa ( prezimena koja počinju na N, NJ,O, P, R i S) :17:30-17:45

IV grupa (prezimena koja počinju na T, U, F, H,C, Č, DŽ i Š):17:45-18:00


FTHM: 07.04.2020; link :  testus.singidunum.ac.rs

VREME:

I grupa ( prezimena koja počinju na A,B,V,G,D i Đ) :13:00-13:15
II grupa ( prezimena koja počinju na  E, Ž, Z, I, J,K, L, LJ i M): 13:15-13:30
III grupa ( prezimena koja počinju na N, NJ,O, P, R i S) :13:30-13:45
IV grupa (prezimena koja počinju na T, U, F, H,C, Č, DŽ i Š):13:45-14:00


FIR : 11.04.2020; link: test.singidunum.ac.rs

VREME

I grupa ( prezimena koja počinju na A,B,V,G,D i Đ) :10:00-10:15

II grupa ( prezimena koja počinju na  E, Ž, Z, I, J,K, L, LJ i M):10:15-10:30

III grupa ( prezimena koja počinju na N, NJ,O, P, R i S) :10:30-10:45

IV grupa (prezimena koja počinju na T, U, F, H,C, Č, DŽ i Š):10:45-11:00


TF (SDE):07.04.2020; link : testus.singidunum.ac.rs

Jedinstvena grupa:13:30-14:00


FFKMS : 07.04.2020; Link: test.singidunum.ac.rs

VREME:

I grupa ( prezimena koja počinju na A,B,V,G,D i Đ) : 14:00-14:15

II grupa ( prezimena koja počinju na  E, Ž, Z, I, J,K, L, LJ i M) :14:15-14:30

III grupa ( prezimena koja počinju na N, NJ,O, P, R i S) :14:30-14:45

IV grupa (prezimena koja počinju na T, U, F, H,C, Č, DŽ i Š):14:45-15:00





 

Poštovani studenti,

Treći test iz Italijanskog jezika 2,realizovaće se preko M-Tutor platforme,  u formi elektronskog testa. 

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u format: godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije,npr: 2019123123. Nakon prijave, odabraćete test i pokrenuti rad.

Vreme izrade testa je 10 minuta. Test sadrži 15 pitanja

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. 

Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. 

  • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač. 
  • Za vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor biće dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. Link za Google Meet: 

MEET.GOOGLE.COM/YEB-SECP-EPV

Rezultati testa biće objavljeni na stranici predmeta.

Priprema za test je snimljena i dostupna na G-disku, u folderu u kom se nalaze i snimci predavanja:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RUhUMtJm8mkZw1d5epY55TiisWR-SvcF

Na stranici predmeta, kao i do sada, biće dostupna  i Power Point prezentacija sa pripremom za test, u folderu " Gradivo za II kolokvijum".

Molim Vas da se pridržavate istaknutog rasporeda, odnosno podele na grupe, kako ne bi došlo do preopterećenja sistema. 

Raspored testa: 

PFB : 07.04.2020 ; link: test.singidunum.ac.rs

VREME

I grupa ( prezimena koja počinju na A,B,V,G,D i Đ) : 12:00-12:15

II grupa ( prezimena koja počinju na  E, Ž, Z, I, J,K, L, LJ i M) :12:15-12:30

III grupa ( prezimena koja počinju na N, NJ,O, P, R i S) :12:30-12:45

IV grupa (prezimena koja počinju na T, U, F, H,C, Č, DŽ i Š):12:45-13:00


FTHM: 07.04.2020; link :  testus.singidunum.ac.rs

VREME:

I grupa ( prezimena koja počinju na A,B,V,G,D i Đ) :15:00-15:15
II grupa ( prezimena koja počinju na  E, Ž, Z, I, J,K, L, LJ i M): 15:15-15:30
III grupa ( prezimena koja počinju na N, NJ,O, P, R i S) :15:30-15:45
IV grupa (prezimena koja počinju na T, U, F, H,C, Č, DŽ i Š):15:45-16:00


FIR : 11.04.2020; link: test.singidunum.ac.rs

VREME

I grupa ( prezimena koja počinju na A,B,V,G,D i Đ) :10:00-10:15

II grupa ( prezimena koja počinju na  E, Ž, Z, I, J,K, L, LJ i M):10:15-10:30

III grupa ( prezimena koja počinju na N, NJ,O, P, R i S) :10:30-10:45

IV grupa (prezimena koja počinju na T, U, F, H,C, Č, DŽ i Š):10:45-11:00


FFKMS : 07.04.2020; Link: test.singidunum.ac.rs

VREME:

I grupa ( prezimena koja počinju na A,B,V,G,D i Đ) : 15:00-15:15

II grupa ( prezimena koja počinju na  E, Ž, Z, I, J,K, L, LJ i M) :15:15-15:30

III grupa ( prezimena koja počinju na N, NJ,O, P, R i S) :15:30-15:45

IV grupa (prezimena koja počinju na T, U, F, H,C, Č, DŽ i Š):15:45-16:00




 

Raspored polaganja kvalifikacionog testa iz italijanskog jezika 2 (FTHM), april 2020.– profesorka Darija Lunić

 Poštovani studenti,

Obaveštavam vas da će se kvalifikacioni test za završni ispit iz predmeta Italijanski jezik 2 održati u utorak 07.04.2020. sa početkom u 13h

 Kvalifikacioni test polagaće se online, putem linka http://testus.singidunum.ac.rs/Student

Da biste polagali  test neophodno je da imate prijavu ( obratite se studentskoj službi). 

Za prijavu u sistem, birate iz padajućeg menija fakultet i ukucate vaš broj indeksa u formatu godina, pa broj indeksa, bez znakova i razmaka (npr. 2020123123). 

Po završetku ovog dela potrebno je da se ulogujete na sledeći link https://meet.google.com/vjs-enpn-nxh

 U slučaju bilo kakvog problema prilikom polaganja javite se na mejl dlunic@singidunum.ac.rs.  

Završni ispit i upis ocena će po nalogu Ministarstva biti održan nakon isteka vanrednog stanja. 



 

Raspored polaganja kvalifikacionog testa iz italijanskog jezika 1 (FTHM), april 2020.– profesorka Darija Lunić

 Poštovani studenti,

Obaveštavam vas da će se kvalifikacioni test za završni ispit iz predmeta Italijanski jezik 1 održati u utorak 07.04.2020. sa početkom u 13h-

 Kvalifikacioni test polagaće se online, putem linka http://testus.singidunum.ac.rs/Student

Da biste polagali test neophodno je da imate ispitnu prijavu.

Za prijavu u sistem, birate iz padajućeg menija fakultet i ukucate vaš broj indeksa u formatu godina, pa broj indeksa, bez znakova i razmaka (npr. 2020123123). 

Po završetku ovog dela potrebno je da se ulogujete na sledeći link https://meet.google.com/vjs-enpn-nxh

 U slučaju bilo kakvog problema prilikom polaganja javite se na mejl dlunic@singidunum.ac.rs.  

Završni ispit i upis ocena će po nalogu Ministarstva biti održan nakon isteka vanrednog stanja. 

 

 



Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 24 ()