Discussions started by Nikola Savanović

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 31 ()
 

2017201468 12
2017201531 14
2016200981 14
2017201826 16
2016201159 12
2017203450 11
2017201937 12
2017203649 21
2016270429 20
2017200392 5
2019202892 17
2017201078 6
2017201633 15
2016203529 22
2017201148 18
2017200165 12
2017200014 15
2017200901 9
2017200521 9
2017204208 5
2018202724 11
2017201362 12
2017200407 8
2016202647 23 

Poštovane koleginice i kolege,

 

Slede detaljna uputstva za polaganje kolokvijuma. U terminu drugog kolokvijuma radi se samo popravni prvog kolokvijuma. Drugi kolokvijum i ispit, prema ranije definisanim pravilima, deo su završnog projekta koji se brani u terminu ispita tj. u ispitnom roku

 

Satnica polaganja

Datum: 23.05.2020. godine (subota)

Vreme: 12:05 časova


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I kolokvijum - neophodno je da aktivirate kameru


Zamolio bih sve da se ne prijavljuju na sistem pre 12:04 časova - kako bi imali nesmetani ulaz na sistem

Test će biti aktivan na sledećem linku:

LINK ZA PRISTUP TESTU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Link za Meet - samo ukoliko ne možete da se ulogujete ili ukoliko koristite kameru na telefonu

Naziv tog testa biće jasno naznačen (sufiksom MEET). Svi studenti koji se nađu na navedenom testu, a nisu se prijavili putem MEET-a na navedeni link (indeksom i imenom i prezimenom) - neće biti priznat kolokvijum


Link za Meet (na ovom linku obavezno držati mikforon ugašenim i ne koristiti čet):

https://meet.google.com/djx-dazm-buq


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ostala uputstva za pristup sistemu i neophodne smernice

Test se radi u sistemu mTutor - isti sistem za elektronsko testiranje koji se koristi u prostorijama Univerziteta Singidunum za elektronsko testiranje. Test obuhvata gradivo koje je dogovoreno i obrađeno tokom nastavnih jedinica.

 

U toku testa je zabranjeno otvaranje bilo kog drugog prozora ili novog tab-a u pretraživaču. Sistem će Vas sam upozoriti ukoliko kliknete bilo gde van testa, a nakon tri upozorenja sistem automatski isključuje sa polaganja. Test će biti aktivan tačno u trenutku kada počinje termin za testiranje a koji je naveden u ovom obaveštenju.

Potrebno da se ulogujete sa vašim brojem indeksa, kao i da izaberete fakultet na kome pohađate nastavu. Broj indeksa se unosi u formatu godina upisa i u nastavku bez razmaka ili bilo kojih drugih simbola ostalih šest cifara koji čine broj indeksa (primer 2018111222). Nakon prijave počinje se sa radom na testu i po završetku potrebno je da se odjavite sa sistema. Povratak na prethodna pitanja nije moguće, već se svaki dat odgovor beleži.


Tokom testiranja, nemojte otvarati nijedan drugi prozor. Fokus miša mora da ostane samo na pretraživaču (browser-u). Preporuka je da isključite sva moguća obaveštenja operativnog sistema, anti-virus softvera, ekstenzije unutar pretraživača (ukoliko su instalirane) – drugim rečima, apsolutno sve što može da se pojavi kao pop-up prozor.

 

Ukoliko postoji problem sa testom, predmetni profesor i predmetni asistent biće dostupni putem email-a i Meet-a. Na svaki mejl biće dostavljen link za Meet (ukoliko je složen problem), gde će se utvrditi šta je bio eventualni problem.

Polaganje bez uključene kamere koja stoji ispred studenta - nije moguće. Biće moguće u terminu kada se završi vanredna situacija.

Ukoliko postoji problem sa pristupom studentskim nalozima – obratite se na erc@singidunum.ac.rs. Termini polaganja nisu vreme kada je potrebno da se utvrdi da li ste u mogućnosti ili niste da pristupite studentskom mejlu.

Zadatke radite samostalno i odgovorno. Svaki zadatak će proći kroz alate za digitalnu forenziku, kako bi se utvrdilo kretanje fajla/linka kroz mrežu. 


Za svaki zadatak za koji se posumnja da nije samostalno urađen – profesor/asistent zadržava potpuno pravo da proveri validnost testa online putem Meet-a, u terminu kada se odredi i da ne prihvati (trenutno) ostvaren rezultat.


Za sve nejasnoće i nedumice stojimo na raspolaganju putem mejla.

Želimo svima puno uspeha!


 

2018800029 - 30

2018800375 - 30

2018800174 - 30

2018801250 - 29


 

Poštovane koleginice i kolege,


Slede smernice za polaganje drugog kolokvijuma iz predmeta "Internet tehnologije u sportu" .


Satnica i raspored


Datum 22.05.2020. godine 


Vreme: 15 - 16:30 časova 


U 16:30 poslati rad putem mejla (ispod slede uputstva za kašnjenje) Pravila bodovanja radova

Svaki zadatak ima sistem bodovanja i biće definisan u tekstu zadatka. Kašnjenje sa slanjem radova takođe ima svoje bodovanje, prema sledećem formatu:

- Deset minuta kašnjenja od navedenog kašnjejna oduzima se 10 poena  (odnosno, u 16:40)

- Petnaest minuta kašnjenja navedenog kašnjejna oduzima se -20 poena (odnosno, u 16: 45)

- Preko petnaest minuta navedenog kašnjenja – smatraće se da test nije ni rađen i neće biti prihvaćen kao rezultat.


Svi student koji rade bilo koji deo gradiva moraju da imaju uključenu kameru i moraju da budu zakačeni na Meet. Mikrofoni moraju da budu ugašeni. Ukoliko postoji pitanje vezano za zadatak – nikako ne koristiti javni čet ili javno obraćanje ukoliko će eventualno pitanje da sadrži informacije o rešenju zadatka


Link za kontakt - KAMERA JE OBAVZNA (isto kao i za prvi kolokvijum)

https://meet.google.com/djx-dazm-buq


Studenti koji ne žele da uključe kameru – mogu da polažu naknadno (ponovo koristeći kameru), usmeno u odvojenom sastanku - direktno sa predmetnim profesorom ili predmetnim asistenom.

 

Studenti koji ne žele ili se izjasne da nemaju kameru – za njih će biti moguće polaganje u zgradi univerziteta, nakon završetka vanredne situacije kada je moguće izvršiti kontrolu u učionici.

 

Polaganje bez uključene kamere koja stoji ispred studenta - nije moguće.

 

Gde se nalazi zadatak  - biće dostavljen link na četu kada se prijavite na Meet Kako sačuvati i poslati rad?

Za slanje rada ili radova isključivo koristiti @singimail.rs (studentski) nalog – privatne mejl adrese neće biti razmatrane (veoma često završe u spam folderu). Ukoliko postoji problem sa pristupom studentskom nalogu, možete me kontkatirati – parametri će biti resetovani i biće omogućen pristup. Na vreme proverite da li imate pristup mejlu – za navedeni korak tokom kolokvijuma (verovatno) neće biti vremena.

 

Naslov mejla (mora da sadrži naziv predmeta i gradivo koje je rađeno)

Naziv predmeta – kolokvijum 2 (kolokvijum 2 ili kvalifikacioni završni test)Kako sačuvati rad – OBAVEZAN format

Rad mora da bude uredno sačuvan i predaje rada uključuje VAŠ broj idneksa, ime i prezime. Prema ovom formatu:

2018111222 Marko Marković

 

Zadatke radite samostalno i odgovorno. Svaki zadatak će proći kroz alate za digitalnu forenziku, kako bi se utvrdilo kretanje fajla kroz mrežu. Za svaki zadatak za koji se posumnja da nije samostalno urađen – profesor/asitent zadržava pravo da proveri validnost testa online putem Meet-a, u terminu kada se odredi.

 

Za sve nejasnoće i nedumice stojim na raspolaganju putem mejla ili u terminu konsultacija.

 

Zahvaljujem se svima na saradnji i želim puno uspeha!


 

Poštovane koleginice i kolege, 


Slede detaljna uputstva za polaganje kolokvijuma. U terminu drugog kolokvijuma može da se radi samo drugi kolokvijum. U petnaestoj nedelji nastave biće organizovani popravni kolokvijumi.


Satnica polaganja

Datum: 19.05.2020.


Vremena prema grupama; striktno se pridržavajte navedenih termina. 

Kako biste imali nesmetan ulaz na aplikaciju za testiranje, nije potrebno da se prijavljujete na punom satu, već je dovoljno minut pred početak testa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studijski program IR

prijavljivanje na sistem za testiranje (mTutor) u 14:06 (50 pitanja, 25 minuta za rad) - test počinje u 14:07


Studijski program IT

prijavljivanje na sistem za testiranje (mTutor) u 16:06 (50 pitanja, 25 minuta za rad) - test počinje u 16:07


Studenti Tehničkog fakulteta

prijavljivanje na sistem za testiranje (mTutor) u 17:06 (50 pitanja, 25 minuta za rad)  - test počinje u 17:07


Podrška zaposlenim studentima

prijavljivanje na sistem za testiranje (mTutor) u 20:06 (50 pitanja, 25 minuta za rad)  - test počinje u 20:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II kolokvijum

Test se radi u sistemu mTutor - isti sistem za elektronsko testiranje koji se koristi u prostorijama Univerziteta Singidunum za elektronsko testiranje. Test obuhvata gradivo koje je dogovoreno i obrađeno tokom nastavnih jedinica (od 83. stranice knjige do kraja, kao i materijali sa stranice predmeta).

U toku testa je zabranjeno otvaranje bilo kog drugog prozora ili taba u pretraživaču. Sistem će Vas sam upozoriti ukoliko kliknete bilo gde van testa, a nakon tri upozorenja sistem automatski isključuje sa polaganja. Test će biti aktivan tačno u trenutku kada počinje termin za testiranje a koji je naveden na sajtu fakulteta. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testu se pristupa putem linka - OBAVEZNA kamera


https://test.singidunum.ac.rs/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ukoliko ne vidite test, prvo utvrdite da li se nalazite sigurno na navedenoj adresi jer je moguće da pretraživač kešira stranicu, a koja se nalazi u drugoj zgradi i samim tim nije moguće da se pristupi testu


Nakon pristupa navedenom linku potrebno je da se ulogujete sa vašim brojem indeksa, kao i da izaberete fakultet na kome pohađate nastavu. Broj indeksa se kuca u formatu godina upisa i u nastavku bez razmaka ili bilo kojih drugih simbola ostalih šest cifara koji čine broj indeksa (primer 2019123456). Nakon prijave počinje se sa radom na testu i po završetku potrebno je da se odjavite sa sistema. Povratak na prethodna pitanja nije moguće, već se svaki dat odgovor beleži.

Tokom testiranja, nikako ne otvarati nijedan drugi prozor. Fokus miša mora da ostane samo na pretraživaču (browser-u). Preporuka je da isključite sva moguća obaveštenja operativnog sistema, anti-virus softvera, ekstenzije unutar pretraživača (ukoliko su instalirane), java update – dakle, apsolutno sve što može da se pojavi kao pop-up prozor.

Ukoliko postoji problem sa testom, predmetni profesor i predmetni asiste biće dostupni putem Meet-a. Ukoliko postoji pitanje vezano za zadatak – nikako ne koristiti javni čet ili javno obraćanje ukoliko će eventualno pitanje da sadrži informacije o rešenju zadatka. Platformu nikako ne držati uključenu za vreme trajanja testa – u suprotnom, sistem će i to detektovati kao pokušaj varanja.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link za kontakt - u slučaju problema sa pristupom / nekim drugim tehničkim problemom


Navedenom linku nije potrebno da pristupate ukoliko nemate bilo kakav problem sa radom ili pristupom

https://meet.google.com/bsa-hswn-bei

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 31 ()