Discussions started by Nikola Savanović

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 20 ()
 

Poštovane koleginice i kolege,


Prema usmenom dogovoru, obaveštavam vas da će u subotu 16.11.2019. časovi biti održani u periodu od 11 do 13 časova, u E02 učionici (u Danijelovoj 32).


Zamolio bih studente koji nakon vežbi iz predmeta Interakcija čovek-računar imaju predmet Upravljanje rizicima u sajber prostoru , da pročitaju obaveštenje kada se održava čas iz navedenog predmeta.
 

Poštovane koleginice i kolege,


Prema usmenom dogovoru, obaveštavam vas da će u subotu 16.11.2019. časovi biti održani u periodu od 11 do 13 časova, u E02 učionici (u Danijelovoj 32).


Zamolio bih studente koji nakon vežbi iz predmeta Interakcija čovek-računar imaju predmet Upravljanje rizicima u sajber prostoru , da pročitaju obaveštenje kada se održava čas iz navedenog predmeta. 

Poštovane koleginice i kolege,


Prema usmenom dogovoru, obaveštavam vas da će u subotu 16.11.2019. časovi biti održani u periodu od 11 do 13 časova, u E02 učionici (u Danijelovoj 32).


Zamolio bih studente koji nakon vežbi iz predmeta Interakcija čovek-računar imaju predmet Upravljanje rizicima u sajber prostoru , da pročitaju obaveštenje kada se održava čas iz navedenog predmeta.


 

2016200767 15
2016200115 15
2016201383 26
2016201137 28
2016201948 28
2016201866 25
2016200087 25
2016200981 23
2016200284 24
2016201377 30
2016200751 30
2016200485 30
2016203000 29
2016201878 25
2016200143 30
2016200213 29
2016200947 14
2016200158 30
2016203658 25
2017203450 25
2016200896 26
2016200542 30


 

2017200532 30
2017202638 17
2018202730 29
2017201698 30
2017201434 30
2017201900 29
2017202485 30
2017200836 30
2018202776 25
2017202297 30
2018202851 17
2018202661 30
2017201481 16
2017200300 10
2017200046 30
2019203277 27
2017201218 30
2017201596 15
2017202896 30
2019203594 30
2017200584 30
2017202369 5
2017201803 15
2017200668 15
2017202002 30
2017201605 30
2017202459 25
2017200964 22
2018203241 30


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 20 ()