Discussions started by Žaklina Spalević

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ()
 

Poštovane koleginice i kolege,


u prilogu se nalaze rezultati 1. kolokvijuma iz predmeta Pravo u turizmu odžanog 6.11.2019.


Predmetni nastavnik,

Žaklina Spalević 

Poštovane koleginice i kolege,


u prilogu se nalaze rezultati 1. kolokvijuma iz predmeta Pravo u turizmu odžanog 5.11.2019.


Predmetni nastavnik,

Žaklina Spalević 

Poštovane koleginice i kolege,


u prilogu se nalaze rezultati 1. kolokvijuma iz predmeta Pravo odžanog 5.11.2019.


Predmetni nastavnik,

Žaklina Spalević


 

Poštovane koleginice i kolege,


u prilogu se nalaze rezultati 1. kolokvijuma iz predmeta Pravni aspekti sajber prostora

održanog 5.12.2019. 


Predmetni nastavnik,

Žaklina Spalević


 

Poštovane koleginice i kolege,

I kolokvijum održaće se u utorak, 5.11.2019. godine, sa početkom u 12.00h u učionici broj 4.

Kolokvijumu mogu da pristupe samo studenti koji sa sobom ponesu identifikacioni dokument.Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ()