Posts made by Neda Maenza

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 61 ()
Picture of Neda Maenza
by Neda Maenza - Tuesday, 20 April 2021, 12:33 PM
 

Dragi studenti,

Aprilski ispitni rok iz predmeta FRANCUSKI JEZIK 1 i 2 održaće se 06.05.2021. u 12 h.

ELEKTRONSKI TESTOVI ZA ZIMSKI / LETNJI SEMESTAR putem linka test.singidunum.ac.rs/Student

Nakon toga, sledi USMENI IZRAZ putem platforme Microsoft Teams putem LINK

KORIŠĆENJE KAMERE OBAVEZNO JE PRILIKOM PROVERE ZNANJA SVA TRI DELA.

Želim vam mnogo uspeha !Picture of Neda Maenza
by Neda Maenza - Tuesday, 20 April 2021, 12:32 PM
 

Dragi studenti,

Aprilski ispitni rok iz predmeta FRANCUSKI JEZIK 1 i 2 održaće se 06.05.2021. u 19 h.

ELEKTRONSKI TESTOVI ZA ZIMSKI / LETNJI SEMESTAR putem linka test.singidunum.ac.rs/Student

Nakon toga, sledi USMENI IZRAZ putem platforme Microsoft Teams putem LINK

KORIŠĆENJE KAMERE OBAVEZNO JE PRILIKOM PROVERE ZNANJA SVA TRI DELA.

Želim vam puno uspeha !Picture of Neda Maenza
by Neda Maenza - Tuesday, 20 April 2021, 12:30 PM
 

Dragi studenti,

Aprilski ispitni rok iz predmeta FRANCUSKI JEZIK 1, 2, 3 i 4 održaće se 06.05.2021. u 19 h.

ELEKTRONSKI TESTOVI ZA ZIMSKI / LETNJI SEMESTAR putem linka test.singidunum.ac.rs/Student

Nakon toga, sledi USMENI IZRAZ putem platforme Microsoft Teams putem LINK

KORIŠĆENJE KAMERE OBAVEZNO JE PRILIKOM PROVERE ZNANJA SVA TRI DELA.

Želim vam mnogo uspeha !Picture of Neda Maenza
by Neda Maenza - Tuesday, 20 April 2021, 12:29 PM
 

Dragi studenti,

Aprilski ispitni rok iz predmeta FRANCUSKI JEZIK 1 i 2 održaće se 06.05.2021. u 19 h.

ELEKTRONSKI TESTOVI ZA ZIMSKI / LETNJI SEMESTAR putem linka test.singidunum.ac.rs/Student

Nakon toga, sledi USMENI IZRAZ putem platforme Microsoft Teams putem LINK

KORIŠĆENJE KAMERE OBAVEZNO JE PRILIKOM PROVERE ZNANJA SVA TRI DELA.

Želim vam mnogo uspeha !
Picture of Neda Maenza
by Neda Maenza - Monday, 22 March 2021, 8:41 PM
 

Dragi studenti,

Martovski ispitni rok iz predmeta FRANCUSKI JEZIK 1 i 2 održaće se 30.03.2021. u 12 h.

ELEKTRONSKI TESTOVI ZA ZIMSKI / LETNJI SEMESTAR putem linka test.singidunum.ac.rs/Student

Nakon toga, sledi USMENI IZRAZ putem platforme Microsoft Teams putem LINK

KORIŠĆENJE KAMERE OBAVEZNO JE PRILIKOM PROVERE ZNANJA SVA TRI DELA.

Želim vam puno uspeha !
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 61 ()