Posts made by Ivana Đerić

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 50 ()
 

Dragi studenti,

Svi studenti koji su tokom akademske 2019/20. godine slušali predmet Engleski jezik 3 nisu ga položili mogu to učiniti nakon prijave ispita u utorak 09.02.2020. godine. U MMTutor aplikaciji za onlajn testiranje se radi gradivo zimskog/letnjeg semestra i neophodno je da imate integrisanu kameru a usmeni deo će biti realizovan u okviru Teams platforme za šta je neophodna i kamera i mikrofon. U prilogu je link ka tutoru https://test.singidunum.ac.rs/Student?Module=MMTutor_Student&Method=Login.

Studenti će biti dodati u tim za usmeni deo te možete sastanku pristupiti preko kalendara kao i za nastavu ili mejla koji će stići na singimejl kada se uputi poziv za sastanak na sam dan ispita neposredno pred usmeni.

FFKMS (FVS i MUS) - elektronski i usmeni počinju u 12č, za PSZ studente elektronski testovi i usmeni počinju u 17č.
ŽSOR - elektronski i usmeni počinju u 16č, za PSZ studente elektronski testovi i usmeni počinju u 17č.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica slobodno mi pišite ili se javite u redovnom terminu konsultacija.

Srećno svima!


Picture of Ivana Đerić
by Ivana Đerić - Wednesday, 13 January 2021, 2:06 PM
 

Studenti koji su tokom akademske 2019/20. godine slušali predmet Engleski jezik 4 i nisu ga položili mogu to da učine u januarskom ispitnom roku nakon prijave ispita. Ispit će biti organizovan prema sledećem raporedu: 

22.01.2021. godine u 12h (zaposleni studenti u 17h) - studenti ŽSOR-a koji nisu položili kolokvijum/e iste polažu preko MTutor platforme na sledećem linku 

https://test.singidunum.ac.rs/Student
Neophodno je da kamera bude aktivna kako biste mogli da pristupite testovima.

Usmeni deo ispita biće održan preko MS Teams platoforme. Potrebno je da mi pošaljete poruku kada se budete ulogovali na MS Teams i da sačekate da Vas pozovem da odgovarate.


23.01.2021. godine u 10h - studenti MUS-a koji nisu položili kolokvijum/e iste polažu preko MTutor platforme na sledećem linku

https://test.singidunum.ac.rs/Student
Neophodno je da kamera bude aktivna kako biste mogli da pristupite testovima.

Usmeni deo ispita biće održan preko MS Teams platoforme. Potrebno je da mi pošaljete poruku kada se budete ulogovali na MS Teams i da sačekate da Vas pozovem da odgovarate.


23.01.2021. godine u 12h - studenti FVS-a koji nisu položili kolokvijum/e iste polažu preko MTutor platforme na sledećem linku

https://test.singidunum.ac.rs/Student
Neophodno je da kamera bude aktivna kako biste mogli da pristupite testovima.

Usmeni deo ispita biće održan odmah po završetku pismenog dela, preko MS Teams platoforme. Potrebno je da mi pošaljete poruku kada se budete ulogovali na MS Teams i da sačekate da Vas pozovem da odgovarate.Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica slobodno mi pišite.

Srećno svima!

Srdačan pozdrav, 

Ivana ĐerićPicture of Ivana Đerić
by Ivana Đerić - Wednesday, 13 January 2021, 2:05 PM
 

Studenti koji su tokom akademske 2019/20. godine slušali predmet Engleski jezik 3 i nisu ga položili mogu to da učine u januarskom ispitnom roku nakon prijave ispita. Ispit će biti organizovan u subotu 23.01.2021. godine u 10h. 

Studenti koji nisu položili kolokvijum/e iste polažu preko MTutor platforme na sledećem linku 

https://test.singidunum.ac.rs/Student
Neophodno je da kamera bude aktivna kako biste mogli da pristupite testovima.

Usmeni deo ispita biće održan odmah po završetku pismenog dela ispita, preko MS Teams platoforme. Potrebno je da mi pošaljete poruku kada se budete ulogovali na MS Teams i da sačekate da Vas pozovem da odgovarate.


Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica slobodno mi pišite.

Srećno svima!

Srdačan pozdrav, 

Ivana Đerić
Picture of Ivana Đerić
by Ivana Đerić - Wednesday, 13 January 2021, 2:04 PM
 

Svi studenti koji su tokom akademske 2019/20. godine slušali predmet Engleski jezik 4 i nisu ga položili mogu to učiniti nakon prijave ispita u subotu 23.01.2021. godine u 12h

Studenti koji nisu položili kolokvijum/e iste polažu preko MTutor platforme na sledećem linku 

https://testnis.singidunum.ac.rs/Student

Neophodno je da kamera bude aktivna kako biste mogli da pristupite testovima.


Usmeni deo ispita biće održan odmah po završetku pismenog dela, preko MS Teams platoforme. Potrebno je da mi pošaljete poruku kada se budete ulogovali na MS Teams i da sačekate da Vas pozovem da odgovarate.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica slobodno mi pišite.

Srećno svima!

Srdačan pozdrav, 

Ivana Đerić
Picture of Ivana Đerić
by Ivana Đerić - Wednesday, 13 January 2021, 2:02 PM
 

Svi studenti koji su tokom akademske 2019/20. godine slušali predmet Engleski jezik 1 i nisu ga položili mogu to učiniti nakon prijave ispita u subotu 23.01.2021. godine u 13h

Studenti koji nisu položili kolokvijum/e iste polažu preko MTutor platforme na sledećem linku 

https://testnis.singidunum.ac.rs/Student

Neophodno je da kamera bude aktivna kako biste mogli da pristupite testovima.


Usmeni deo ispita biće održan odmah po završetku pismenog dela, preko MS Teams platoforme. Potrebno je da mi pošaljete poruku kada se budete ulogovali na MS Teams i da sačekate da Vas pozovem da odgovarate.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica slobodno mi pišite.

Srećno svima!

Srdačan pozdrav, 

Ivana Đerić
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 50 ()