Posts made by Ivana Đerić

Page: () 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 50 ()
 

Dragi studenti,


Kao što ste već obavešteni, sve aktivnosti u junskom periodu provere znanja biće održane online.


I i II deo gradiva (za studente koji ove delove nisu položili u toku semestra) polažu se putem elektronske platforme mTutor, preko linka 

                                   http://testnis.singidunum.ac.rs/Student 

Kamera je obavezna kako bi moglo da se pristupi testovima! 


Usmeni deo, za koji je takođe obavezna kamera, polaže se preko GoolgeMeet aplikacije putem linka 

                                   https://meet.google.com/cxw-samg-fwy


Prema rasporedu, poalaganja su zakazana za sredu, 24.06.2020. godine. Zamolila bih Vas da ispoštujete sledeći raspored zbog neometanog održavanja svih aktivnosti. Satnica je sledeća:


10h            studenti FTHM-a koji su ranije položili oba kolokvijuma (GoogleMeet aplikacija)

10h            studenti FTHM-a koji treba da polažu I ili II deo gradiva (MTutor platforma)

11h            studenti FTHM-a zaključno sa brojem indeksa 2019/340302 koji su prva dva dela polagali u ovom roku (GoogleMeet aplikacija)

12h            studenti FTHM-a od broja indeksa 2019/340325 koji su prva dva dela polagali u ovom roku (GoogleMeet aplikacija)


12h            studenti PE koji polažu I ili II deo gradiva (MTutor platforma)

12.40h       studenti PE koji su ranije položili oba kolokvijuma (GoogleMeet aplikacija)

13h            studenti koji su u ovom roku polagali prva dva dela (GoogleMeet aplikacija


14h            studenti IT-a koji u ovom roku polažu I ili II deo gradiva (Mtutor platforma)

14h            studenti IT-a koji su ranije položili oba kolokvijuma (GoogleMeet aplikacija)

15h            studenti IT-a koji u ovom roku polažu prva dva dela (GoogleMeet aplikacija)


16h            studenti SII-a koji polažu I ili II deo gradiva (MTutor platforma)

16h            studenti SII-a zaključno sa brojem indeksa 2019/240273 koji su ranije položili oba kolokvijuma (GoogleMeet aplikacija)

17h            studenti SII-a od broja indeksa 2019/240304 koji su ranije položili oba kolokvijuma i studenti koji u ovom roku polažu prva dva dela (GoogleMeet aplikacija)


Studenti moraju da imaju važeću prijavu kako bi polagali bilo koji deo.

Ukoliko se desi da zbog preopterećenosti linka ne budem u mogućnosti da svima istovremeno omogućim pristup GoogleMeet aplikaciji (pošto će kamere morati da budu uključene), zamolila bih Vas da sačekate da Vam odobrim pristup kako biste mogli da pristupite polaganju.Srdačan pozdrav, 

Ivana Đerić 

Dragi studenti,


Kao što ste već obavešteni, sve aktivnosti u junskom periodu provere znanja biće održane online.


I i II deo gradiva (za studente koji ove delove nisu položili u toku semestra) polažu se putem elektronske platforme mTutor, preko linka 

                                   http://testnis.singidunum.ac.rs/Student 

Kamera je obavezna kako bi moglo da se pristupi testovima! 


Usmeni deo, za koji je takođe obavezna kamera, polaže se preko GoolgeMeet aplikacije putem linka 

                                   https://meet.google.com/cxw-samg-fwy


Prema rasporedu, poalaganja su zakazana za četvrtak, 25.06.2020. godine. Zamolila bih Vas da ispoštujete sledeći raspored zbog neometanog održavanja svih aktivnosti. Satnica je sledeća:


10h            studenti FTHM-a koji su ranije položili oba kolokvijuma (GoogleMeet aplikacija)

10h            studenti FTHM-a koji treba da polažu I ili II deo gradiva (MTutor platforma)

11.15h       studenti FTHM-a koji su u ovom roku polagali prva dva dela (GoogleMeet aplikacija)12h            studenti PE koji polažu I ili II deo gradiva (MTutor platforma)

12h            studenti PE koji su ranije položili oba kolokvijuma (GoogleMeet aplikacija)

13h            studenti koji su u ovom roku polagali prva dva dela (GoogleMeet aplikacija)


14h            studenti IT-a koji u ovom roku polažu I ili II deo gradiva (Mtutor platforma)

14h            studenti ER-a koji u ovom roku polažu I ili II deo gradiva (Mtutor platforma)

14h            studenti IT-a koji su ranije položili oba kolokvijuma (GoogleMeet aplikacija)

15h            studenti ER-a koji su ranije položili oba kolokvijuma (GoogleMeet aplikacija)

16h            studenti smerova IT i ER koji u ovom roku polažu prva dva dela (GoogleMeet aplikacija)Studenti moraju da imaju važeću prijavu kako bi polagali bilo koji deo.

Ukoliko se desi da zbog preopterećenosti linka ne budem u mogućnosti da svima istovremeno omogućim pristup GoogleMeet aplikaciji (pošto će kamere morati da budu uključene), zamolila bih Vas da sačekate da Vam odobrim pristup kako biste mogli da pristupite polaganju.Srdačan pozdrav, 

Ivana Đerić 

Dragi studenti, 


U prilogu se nalaze rezultati predispitnih aktivnosti. Ukoliko uočite neki previd, možete me kontaktirati putem mejla.


Pozdrav, 

Ivana Đerić


 

Dragi studenti, 


U prilogu se nalaze spiskovi sa poenima koje ste osvojili do sada na predispitnim aktivnostima. Ukoliko uočite neki previd, kontaktirajte me putem mejla.


Srdačan pozdrav, 

Ivana Đerić 

Dragi studenti, 


U prilogu se nalaze spiskovi sa poenima koje ste osvojili do sada na predispitnim aktivnostima. Ukoliko uočite neki previd, kontaktirajte me putem mejla.


Srdačan pozdrav, 

Ivana Đerić


Page: () 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 50 ()