Posts made by Ivana Đerić

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 50 ()
Picture of Ivana Đerić
by Ivana Đerić - Wednesday, 14 April 2021, 10:03 AM
 

Studenti koji su tokom akademske 2019/20. godine slušali predmet Engleski jezik 4 i nisu ga položili mogu to da učine u aprilskom ispitnom roku nakon prijave ispita. 

Ispit će biti održan u četvrtak 29.04.2021. godine u 19h.

Studenti koji nisu položili kolokvijum/e iste polažu preko MTutor platforme preko sledećeg linka:

https://test.singidunum.ac.rs/Student

Neophodno je da kamera bude aktivna kako biste mogli da pristupite testovima.

Usmeni deo ispita biće održan preko MS Teams platoforme. Studenti se loguju na MS Teams odmah po završetku pismenog dela. Potrebno je da mi pošaljete poruku kada se budete ulogovali na MS Teams i da sačekate da Vas pozovem da odgovarate.


Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica slobodno me kontaktirajte putem mejla ili MS Teams-a..

Srećno svima!

Srdačan pozdrav, 

Ivana Đerić 

Dragi studenti,

Svi studenti koji su tokom akademske 2019/20. godine slušali predmet Engleski jezik 3 (FVS, MUS, ŽSOR) nisu ga položili mogu to učiniti nakon prijave ispita u četvrtak 29.04.2020. godine u 17č i za elektronske delove i za usmeni.

U MMTutor aplikaciji za onlajn testiranje se radi gradivo zimskog/letnjeg semestra i neophodno je da imate integrisanu kameru a usmeni deo će biti realizovan u okviru Teams platforme za šta je neophodna i kamera i mikrofon. U prilogu je link ka tutoru https://test.singidunum.ac.rs/Student?Module=MMTutor_Student&Method=Login

Studenti će biti dodati u tim za usmeni deo te možete sastanku pristupiti preko kalendara kao i za nastavu ili mejla koji će stići na singimejl kada se uputi poziv za sastanak na sam dan ispita neposredno pred usmeni.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica slobodno mi pišite na mejl boskovicj@singidunum.ac.rs ili se javite u redovnom terminu konsultacija u Timsu.

Srećno svima!


Picture of Ivana Đerić
by Ivana Đerić - Tuesday, 23 March 2021, 10:35 AM
 

Svi studenti koji su tokom akademske 2019/20. godine slušali predmet Engleski jezik 4 i nisu ga položili, mogu to učiniti nakon prijave ispita u martovskom ispitnom roku. Ispit je zakazan za 01.04.2021. godine u 12h

Studenti koji nisu položili kolokvijum/e iste polažu preko MTutor platforme na sledećem linku 

https://testnis.singidunum.ac.rs/Student

Neophodno je da kamera bude aktivna kako biste mogli da pristupite testovima.


Usmeni deo ispita biće održan po završetku pismenog dela, preko MS Teams platoforme. Kada završe sa testovima, studenti se odmah loguju na MS Teams. Potrebno je da mi pošaljete poruku kada se budete ulogovali i sačekate da Vas pozovem da odgovarate.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica slobodno mi pišite.

Srećno svima!

Srdačan pozdrav, 

Ivana Đerić
Picture of Ivana Đerić
by Ivana Đerić - Tuesday, 23 March 2021, 10:30 AM
 

Svi studenti koji su tokom akademske 2019/20. godine slušali predmet Engleski jezik 1 i nisu ga položili, mogu to učiniti nakon prijave ispita u martovskom ispitnom roku. Ispit je zakazan za 01.04.2021. godine za 12h

Studenti koji nisu položili kolokvijum/e iste polažu preko MTutor platforme na sledećem linku 

https://testnis.singidunum.ac.rs/Student

Neophodno je da kamera bude aktivna kako biste mogli da pristupite testovima.


Usmeni deo ispita biće održan po završetku pismenog dela, preko MS Teams platoforme. Kada završe sa testovima, studenti se odmah loguju na MS Teams. Potrebno je da mi pošaljete poruku kada se budete ulogovali i sačekate da Vas pozovem da odgovarate.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica slobodno mi pišite.

Srećno svima!

Srdačan pozdrav, 

Ivana ĐerićPicture of Ivana Đerić
by Ivana Đerić - Tuesday, 23 March 2021, 10:21 AM
 

Studenti koji su tokom akademske 2019/20. godine slušali predmet Engleski jezik 4 i nisu ga položili mogu to da učine u martovskom ispitnom roku nakon prijave ispita. Ispit će biti organizovan prema sledećem rasporedu: 

31.03.2021. godine u 10h - studenti MUS-a koji nisu položili kolokvijum/e iste polažu preko MTutor platforme na sledećem linku

https://test.singidunum.ac.rs/Student
Neophodno je da kamera bude aktivna kako biste mogli da pristupite testovima.

Usmeni deo ispita biće održan preko MS Teams platoforme. Studenti se loguju na MS Teams odmah po završetku pismenog dela. Potrebno je da mi pošaljete poruku kada se budete ulogovali na MS Teams i da sačekate da Vas pozovem da odgovarate.


31.03.2021. godine u 12h - studenti FVS-a koji nisu položili kolokvijum/e iste polažu preko MTutor platforme na sledećem linku

https://test.singidunum.ac.rs/Student
Neophodno je da kamera bude aktivna kako biste mogli da pristupite testovima.

Usmeni deo ispita biće održan preko MS Teams platoforme. Studenti se loguju na MS Teams odmah po završetku pismenog dela. Potrebno je da mi pošaljete poruku kada se budete ulogovali na MS Teams i da sačekate da Vas pozovem da odgovarate.


29.03.2021. godine u 17h - studenti ŽSOR-a koji nisu položili kolokvijum/e iste polažu preko MTutor platforme na sledećem linku 

https://test.singidunum.ac.rs/Student
Neophodno je da kamera bude aktivna kako biste mogli da pristupite testovima.

Usmeni deo ispita biće održan preko MS Teams platoforme. Studenti se loguju na MS Teams odmah po završetku pismenog dela. Potrebno je da mi pošaljete poruku kada se budete ulogovali na MS Teams i da sačekate da Vas pozovem da odgovarate.


Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica slobodno mi pišite.

Srećno svima!

Srdačan pozdrav, 

Ivana Đerić
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 50 ()