Posts made by Jelena Gavrilović

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 36 ()
 

Za ponedeljak 22.06.2020. od 10h zakazan je termin Junskog kvalifikacionog testa

Raspored je sledeći:

III kvalifikacioni test odnosi se na treći deo gradiva, radi se elektronski pristupom na sledeći link testnis.singidunum.ac.rs

 Test  će biti dostupan u 10:45

II kvalifikacioni test odnosi se na drugi deo gradiva, radi se elektronski pristupom na sledeći link testnis.singidunum.ac.rs

 Test  će biti dostupan u 10:00

I kvalifikacioni test odnosi se na prvi deo gradiva, radi se elektronski pristupom na sledeći link testnis.singidunum.ac.rs

 Test  će biti dostupan u 10:00

Napomena:

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. Obavezno je korišćenje kamere.

  • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač. 
  • Preporuka je da za test pripremite i prazan papir i olovku kao bi mogli da zapišete i breže rešavate probleme. Papir naravno nećete predavati.
  • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
  • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.
  • Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor ili asistent biće dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. Link za Google Meet :  https://meet.google.com/jnp-yvyc-owq

Srećno!

 

Poštovani

bodovi sa predispitnih aktivnosti su uneseni u Estudent portal


 
Poštovani,

obavestavam Vas da su bodovi sa predispitnih aktivnosti dostupni na Vašem Estudent profilu.

 

Dear students,

The first Mid-term exam (Retake) will be held on Friday, June 12th, starting from 09:00.

The second Mid term exam (Retake) will be held on Friday, June 12th, starting from 10:00.

Go to the mTutor platform (link: test.singidunum.ac.rs) and start doing the test.

https://meet.google.com/jnp-yvyc-owq

I wish you much success in your hard work. 

Dear students,

Practice from Friday 05.06.2020., will be held on Wednesday 10.06.2020. from 17:00 to 19:00.

For Practice, use the follow linkPage: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 36 ()