Discussions started by Jelena Gavrilović

Page: () 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 36 ()
 
Postovane kolege
rezultati su u nastavku, ubod u radove u terminina konsultacija

 


Poštovani studenti,

6.11.2019. je kolokvijum, po dogovoru potvrđujem grupe. Raspored polaganja je sledeći:

1) termin u 10h u A101

  • samo studenti SII kojima broj indeksa počinje sa 270.../2019

2) termin u 12h u A101

  • studenti SII kojima indeks počinje sa  271.../2019
  • svi studenti IT
  • studenti  SII i IT generacija: 2018.te, 2017.te, 2016.te
Bitno je da ponesete indeks i pribor za rad.
Srećno svima!

 

Poštovani studenti,

prvi projektni rad je potrebno prijaviti (Naslov teme i kratak plan) najkasnije do petka 01.11.2019. Ukoliko bude potrebe predmetni profesor i asistent će dati dodatne savete i sugestije na prijavu.

Urađenu prezenaciju na odobrenu temu studenti treba da dostave predmetnom profesoru i asistentu  dan pre odbrane.

Prezentacija studenta treba da traje maksimalno 10 minuta nakon toga slede pitanja profesora i asistenta. 

Test za I kolokvijum se radi u utorak 05.11.2019. u 17h u 112 u Kumodraškoj ulici broj 261. Odbrane projekata će početi nakon toga, sa mogućnošću nastavka naredne nedelje o ćemu ćete biti obavešteni.

Studenti koji planiraju prvi projektni rad u ispitnom roku prijavu teme treba da urade do 5 dana pred ispit putem maila

Za sva dodatna pitanja asistent stoji na raspolaganju, putem email -a ili na konsultacijama

 

Laboratorijske vežbe nose maksimalno 10 bodova, odbranjene su ukoliko student osvoji 6 bodova.

Tokom semestra se organizuju tri mini odbrane

Prva mini odbrana sadrzi lekcije: Osnovne funkcije, Matrice, Operacije sa matricama. Sastoji se od 3 zadatka koja se rade 20 minuta, svaki tačno urađen zadatak nosi po 1 bod( Maksimalno 3 boda). Održava se u prvoj kolokvijumskoj nedelji

Druga mini odbrana sadrzi lekcije: Upravljanje tokom programa, grafika i 3D grafika. Sastoji se od 3 zadatka koja se rade 20 minuta, svaki tačno urađen zadatak nosi po 1 bod( Maksimalno 3 boda). Održava se u drugoj kolokvijumskoj nedelji.

Treća mini odbrana sadrzi Ispitivanje funkcija i integrale. Sastoji se od 2 zadatka koja se rade 20 minuta, maksimalan broj bodova je 4 boda). Održava se u 15 nedelji nastave.

Studenti koji tokom tri mini odbrane odbrane ne osvoje 6 bodova, nisu položili laboratirjske vežbe, bodovi se ponistavaju i na ispitu rade celokupnu odbranu.

Celokupna odbrana se sastoji od 3 zadatka i radi se 45 minuta. Odbrana je položena ako sakupite 6 bodova 

Laboratorijske vežbe nose maksimalno 10 bodova, odbranjene su ukoliko student osvoji 6 bodova.

Tokom semestra se organizuju tri mini odbrane

Prva mini odbrana sadrzi lekcije: Osnovne funkcije, Matrice, Operacije sa matricama. Sastoji se od 3 zadatka koja se rade 20 minuta, svaki tačno urađen zadatak nosi po 1 bod( Maksimalno 3 boda). Održava se u prvoj kolokvijumskoj nedelji

Druga mini odbrana sadrzi lekcije: Upravljanje tokom programa, grafika i 3D grafika. Sastoji se od 3 zadatka koja se rade 20 minuta, svaki tačno urađen zadatak nosi po 1 bod( Maksimalno 3 boda). Održava se u drugoj kolokvijumskoj nedelji.

Treća mini odbrana sadrzi Ispitivanje funkcija i integrale. Sastoji se od 2 zadatka koja se rade 20 minuta, maksimalan broj bodova je 4 boda). Održava se u 15 nedelji nastave.

Studenti koji tokom tri mini odbrane odbrane ne osvoje 6 bodova, nisu položili laboratirjske vežbe, bodovi se ponistavaju i na ispitu rade celokupnu odbranu.

Celokupna odbrana se sastoji od 3 zadatka i radi se 45 minuta. Odbrana je položena ako sakupite 6 bodova


Page: () 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 36 ()