Discussions started by Jelena Gavrilović

Page: () 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 29 ()
 

Poštovani studenti,

prvi projektni rad je potrebno prijaviti (Naslov teme i kratak plan) najkasnije do petka 01.11.2019. Ukoliko bude potrebe predmetni profesor i asistent će dati dodatne savete i sugestije na prijavu.

Urađenu prezenaciju na odobrenu temu studenti treba da dostave predmetnom profesoru i asistentu  dan pre odbrane.

Prezentacija studenta treba da traje maksimalno 10 minuta nakon toga slede pitanja profesora i asistenta. 

Test za I kolokvijum se radi u utorak 05.11.2019. u 17h u 112 u Kumodraškoj ulici broj 261. Odbrane projekata će početi nakon toga, sa mogućnošću nastavka naredne nedelje o ćemu ćete biti obavešteni.

Studenti koji planiraju prvi projektni rad u ispitnom roku prijavu teme treba da urade do 5 dana pred ispit putem maila

Za sva dodatna pitanja asistent stoji na raspolaganju, putem email -a ili na konsultacijama

 

Laboratorijske vežbe nose maksimalno 10 bodova, odbranjene su ukoliko student osvoji 6 bodova.

Tokom semestra se organizuju tri mini odbrane

Prva mini odbrana sadrzi lekcije: Osnovne funkcije, Matrice, Operacije sa matricama. Sastoji se od 3 zadatka koja se rade 20 minuta, svaki tačno urađen zadatak nosi po 1 bod( Maksimalno 3 boda). Održava se u prvoj kolokvijumskoj nedelji

Druga mini odbrana sadrzi lekcije: Upravljanje tokom programa, grafika i 3D grafika. Sastoji se od 3 zadatka koja se rade 20 minuta, svaki tačno urađen zadatak nosi po 1 bod( Maksimalno 3 boda). Održava se u drugoj kolokvijumskoj nedelji.

Treća mini odbrana sadrzi Ispitivanje funkcija i integrale. Sastoji se od 2 zadatka koja se rade 20 minuta, maksimalan broj bodova je 4 boda). Održava se u 15 nedelji nastave.

Studenti koji tokom tri mini odbrane odbrane ne osvoje 6 bodova, nisu položili laboratirjske vežbe, bodovi se ponistavaju i na ispitu rade celokupnu odbranu.

Celokupna odbrana se sastoji od 3 zadatka i radi se 45 minuta. Odbrana je položena ako sakupite 6 bodova 

Laboratorijske vežbe nose maksimalno 10 bodova, odbranjene su ukoliko student osvoji 6 bodova.

Tokom semestra se organizuju tri mini odbrane

Prva mini odbrana sadrzi lekcije: Osnovne funkcije, Matrice, Operacije sa matricama. Sastoji se od 3 zadatka koja se rade 20 minuta, svaki tačno urađen zadatak nosi po 1 bod( Maksimalno 3 boda). Održava se u prvoj kolokvijumskoj nedelji

Druga mini odbrana sadrzi lekcije: Upravljanje tokom programa, grafika i 3D grafika. Sastoji se od 3 zadatka koja se rade 20 minuta, svaki tačno urađen zadatak nosi po 1 bod( Maksimalno 3 boda). Održava se u drugoj kolokvijumskoj nedelji.

Treća mini odbrana sadrzi Ispitivanje funkcija i integrale. Sastoji se od 2 zadatka koja se rade 20 minuta, maksimalan broj bodova je 4 boda). Održava se u 15 nedelji nastave.

Studenti koji tokom tri mini odbrane odbrane ne osvoje 6 bodova, nisu položili laboratirjske vežbe, bodovi se ponistavaju i na ispitu rade celokupnu odbranu.

Celokupna odbrana se sastoji od 3 zadatka i radi se 45 minuta. Odbrana je položena ako sakupite 6 bodova


 

Poštovani studenti


Број инд. PR K1 K2 Ispit Укупно
 поена
Оцена
2018240502 0 15 0 6 -- 5
2018240541 5 15 17 15 52 6
2018240709 8 0 -- -- -- --
2018240811 2 11 -- 5 -- 5
2018240869 -- -- -- 8 -- 5


 

Poštovani

molim vas da mi do ponedeljka, putem imail-a potvrdite ukoliko nesto nije u redu sa predlogom ocene

Prof. Živković dolazi u četvrtak u i tada je upis ocena u 10h


SII


Број инд. PR K1 K2 IS Укупно поена Оцена Датум полагања
2018270099 7 16 17 11 51 6 11.09.2019.
2018270121 5 15 2 -- 5 5 11.09.2019.
2018270166 10 19 15 10 54 6 11.09.2019.
2018270215 9 16 18 10 53 6 11.09.2019.
2018270243 10 24 21 16 71 8 11.09.2019.
2018270258 7 17 19 15 58 6 11.09.2019.
2018270355 7 4 13 -- -- НИ 11.09.2019.
2018270431 -- 15 6 -- 0 5 11.09.2019.
2018270477 8 -- -- -- -- НИ 11.09.2019.
2018270533 9 18 25 11 63 7 11.09.2019.
2018270580 5 15 15 16 51 6 11.09.2019.
2018270611 5 17 15 0 37 НИ 11.09.2019.
2018270676 -- -- -- -- -- НИ 11.09.2019.
2018270682 2 13 -- -- -- НИ 11.09.2019.
2018270695 -- -- 6 1 -- 5 11.09.2019.
2018270742 8 30 23 10 71 НИ 11.09.2019.
2018271046 9 26 16 10 61 7 11.09.2019.
2018271108 -- 27 21 9 57 6 11.09.2019.
2018271165 8 18 6 -- 8 5 11.09.2019.
2018271177 -- -- -- -- -- НИ 11.09.2019.
2018271219 -- 28 24 -- 52 6 11.09.2019.
2018271634 -- 15 16 20 51 6 11.09.2019.
2018271741 -- 24 24 -- -- НИ 11.09.2019.


IT

Број инд. PR K1 K2 IS Укупно поена Оцена Датум полагања
2018270047 8 15 0 15 23 5 11.09.2019.
2018270483 6 17 17 -- 40 5 11.09.2019.
2018270871 10 24 18 19 71 8 11.09.2019.
2018271718 6 17 -- -- 0 5 11.09.2019.


Page: () 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 29 ()