Discussions started by Jelena Gavrilović

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ()
Picture of Jelena Gavrilović
by Jelena Gavrilović - Thursday, 6 December 2018, 10:21 PM
 

Studenti mogu braniti projektni rad u okviru zavrsnog dela koji će im doneti maksimalno 10 bodova.

Tema rada je tehnička dokumentacija i prezentacija odabrane linux ditribucije

Prijavljene teme za su sledeće:

Kali

Fedora

Mandriva

Debian

Mint

Tails

Ubermix

OpenSUSE

ElementaryOS

SteamOS

Studenti mogu nastavljati da prijavljuju teme do II kolokvijumaPicture of Jelena Gavrilović
by Jelena Gavrilović - Friday, 30 November 2018, 11:46 AM
 

Poštovani studenti,


kolokvijum 2 biće održan 18.12.2018. po satnici i u prostorijama definisanim u rasporedu kolokvijuma.

Studenti kolokvijum 2 mogu da polažu preko odbrane projekta 2 .

Studenti imaju i mogućnost polaganja kolokvijuma  2 pismenim putem u esejskoj formi na osnovu gradiva sa predavanja.

U terminu drugog kolokvijuma može se popravljati jedino teorijski deo kolokvijuma 1.Picture of Jelena Gavrilović
by Jelena Gavrilović - Friday, 30 November 2018, 11:27 AM
 
Poštovani studenti,
u drugom kolokvijumu potrebno je da prijavite i odbranite Projekat 2.

Projekat 2 se odnosi na analizu savremenih forenzičarskih problema opisanih u svetski priznatim forenzicarskim časopisima. Projekat studenti  za termin drugog kolokvijuma dogovaraju i prijavljuju predmetnom asistentu do ponedeljka 03.12.2018. do 20h.


.

Picture of Jelena Gavrilović
by Jelena Gavrilović - Friday, 30 November 2018, 11:16 AM
 

Poštovani studenti

aktivnosti na predmetu su grupisane u tri dela:

  • I deo (Kolokvijum 1) se sastoji od elektronskog testa i projektnog rada 1, oba dela nose po 15 bodova
  • II deo (Kolokvijum 2) se sastoji od  testa esejskog tipa ili/ i projektnog rada 2
  • III deo (ispitni zvrsni deo) se sastoji samo od praktičnog dela i nosi ukupno 30 bodova

Redovno prisustvo nastavi i aktivnosti nose ukupno 10 bodova

Projekat 1 je samostalan analitički rad studenta koji predstavlja analizu više različitih forenizčarskih alata na određeni problem. Projekat studenti prijavljuju predmetnom profesoru i asistentu, a odbrana je u formi prezentacije.

Projekat 2 se odnosi na analizu savremenih forenzičarskih problema opisanih u svetski priznatim forenzicarskim časopisima. Projekat studenti prijavljuju predmetnom profesoru i asistentu, a odbrana je u formi prezentacije.

Prakični deo se sastoji u kreiranju jednog praktičnog rešenja na određeni problem koristeći programski  jezik koji student izabere. Projekat studenti prijavljuju predmetnom profesoru i asistentu do 5 dana pred ispit, a odbrana je u formi prezentacije. 

Poštovani studenti

u prilogu su rezultati kolokvijuma 1 i prv octave odbrane , održanog u ponedeljak 05.11.2018

Rezultati K1 se odnose na zadatke, maksimalan broj bodova koji ste mogli osvojiti je 30.

Rezultati O1 se odnose na prvu odbranu octae, maksimalan broj bodova je 3


Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ()