Obaveštenja

Ispitni rok - septembar Beograd

 
Picture of Svetlana Stanišić
Ispitni rok - septembar Beograd
by Svetlana Stanišić - Friday, 12 July 2019, 4:38 PM
 
Poštovani studenti,

završni ispit iz predmeta Zdravstveni aspekt turizma će biti održan 29. avgusta u 17,00 časova u A23. Studenti koji prethodno treba da rade kolokvijume potrebno je da dođu u isto vreme, 17.00 časova, u E02. Završni ispit se polaže pismenim odgovaranjem na dva pitanja koja se uče iz materijala na stranici predmeta.

Veliki pozdrav, prof. Stanišić.