Obaveštenja

ISPIT - JUN 2019

 
Picture of Jovana Bošković
ISPIT - JUN 2019
by Jovana Bošković - Saturday, 15 June 2019, 3:08 PM
 

Dragi studenti,

Ispit iz predmeta Engleski jezik 3 će se u junskom ispitnom roku održati u subotu 29.06.2019. godine u A - 01.

U 10č se polažu pismeni delovi i dolaze samo studenti koji polažu pismeni prvi i/ili drugi deo ispita odnosno gradivo zimskog i/ili letnjeg semestra.

13č počinje usmeni za studente koji polože pismeni tog jutra.

15č usmeni ispit polažu studenti koji imaju položene sve predispitne obaveze i izlaze samo na usmeni deo ispita.

Kako biste pristupili polaganju ispita neophodno je da prijavite ispit i da na dan ispita kod sebe imate indeks ili ličnu kartu.

Srećno svima!