Rezultati ispita i kolokvijuma

REZULTATI TEST 4 I POPRAVNI TEST 3

 
Picture of Jovana Bošković
REZULTATI TEST 4 I POPRAVNI TEST 3
by Jovana Bošković - Tuesday, 21 May 2019, 8:24 PM
 
Dragi studenti,

U prilogu se nalaze rezultati Testa 4 kao i popravnog Testa 3.

Bravo!

Svi studenti koji su jedan test položili sa 7 poena a drugi sa 8 i više su ujedno i položili II kolokvijum koji se odnosi na gradivo letnjeg semestra jer je potrebno 15 poena od ukupno 30.

Svi studenti koji do sada nisu položili Test 3 u junskom ispitnom roku nakon prijave ispita pristupaju polaganju pisanog dela ispita odnosno deo ispita kojim se testira gradivo letnjeg semestra pre izlaska na usmeni ispit. Nije moguće pristupiti polaganju usmenog dela ispita bez položenih kolokvijuma tokom semestra ili položenog gradiva za zimski/letnji semestar u ispitnom roku kao pisani deo ispita ukoliko student nije položio kolokvijume tokom trajanja predavanja.

Svi studenti koji su položili Test 3 a pali Test 4 mogu Test 4 ponovo polagati u XV nedelji. Raspored polaganja će blagovremeno biti okačen na stranici predmeta.