Obaveštenja

Način polaganja kolokvijuma i ispita - NIŠ

 
Picture of Ivana Brdar
Način polaganja kolokvijuma i ispita - NIŠ
by Ivana Brdar - Tuesday, 5 March 2019, 7:15 PM
 

Drage koleginice i kolege,

Osnovna literatura za ispit iz predmeta Zdravstveni aspekt turizma je knjiga:

Rosić, M., Stanišić Stojić, S. (2012) Principi ishrane i rekreacije. Beograd: Univerzitet Singidunum. 

Gradivo za polaganje ispita je podeljeno na sledeći način:

  • I kolokvijum obuhvata: Hranljive materije – pojam, vrste i podela; Varenje – proces, regulacija, enzimi.
  • II kolokvijum obuhvata: Metabolizam hranljivih materija; Procena stanja uhranjenosti; Poremećaji energetske ravnoteže; Planiranje dnevnog jelovnika.
  • Završni deo ispita obuhvata: Ishrana fizioloških kategorija stanovništva; Ishrana bolesnika; Principi rekreacije.

Prvi i drugi kolokvijumi se polažu elektronski, u kolokvijalnim nedeljama (VI i XII) prema rasporedu koji će blagovremeno biti objavljen.

Završni deo ispita se polaže pisano, u terminu ispitnih rokova sa obaveznom ispitnom prijavom, esejskim odgovorom na tri pitanja – jedno iz oblasti ishrane fizioloških kategorija, jedno iz ishrane bolesnika i jedno iz rekreacije. Potrebno je odgovoriti na sva tri pitanja.

Srećno!