Obaveštenja

Januarski ispitni rok

 
Picture of Ivana Đerić
Januarski ispitni rok
by Ivana Đerić - Wednesday, 13 January 2021, 2:06 PM
 

Studenti koji su tokom akademske 2019/20. godine slušali predmet Engleski jezik 4 i nisu ga položili mogu to da učine u januarskom ispitnom roku nakon prijave ispita. Ispit će biti organizovan prema sledećem raporedu: 

22.01.2021. godine u 12h (zaposleni studenti u 17h) - studenti ŽSOR-a koji nisu položili kolokvijum/e iste polažu preko MTutor platforme na sledećem linku 

https://test.singidunum.ac.rs/Student
Neophodno je da kamera bude aktivna kako biste mogli da pristupite testovima.

Usmeni deo ispita biće održan preko MS Teams platoforme. Potrebno je da mi pošaljete poruku kada se budete ulogovali na MS Teams i da sačekate da Vas pozovem da odgovarate.


23.01.2021. godine u 10h - studenti MUS-a koji nisu položili kolokvijum/e iste polažu preko MTutor platforme na sledećem linku

https://test.singidunum.ac.rs/Student
Neophodno je da kamera bude aktivna kako biste mogli da pristupite testovima.

Usmeni deo ispita biće održan preko MS Teams platoforme. Potrebno je da mi pošaljete poruku kada se budete ulogovali na MS Teams i da sačekate da Vas pozovem da odgovarate.


23.01.2021. godine u 12h - studenti FVS-a koji nisu položili kolokvijum/e iste polažu preko MTutor platforme na sledećem linku

https://test.singidunum.ac.rs/Student
Neophodno je da kamera bude aktivna kako biste mogli da pristupite testovima.

Usmeni deo ispita biće održan odmah po završetku pismenog dela, preko MS Teams platoforme. Potrebno je da mi pošaljete poruku kada se budete ulogovali na MS Teams i da sačekate da Vas pozovem da odgovarate.Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica slobodno mi pišite.

Srećno svima!

Srdačan pozdrav, 

Ivana Đerić