Obaveštenja

Januarski ispitni rok

 
Picture of Ivana Brdar
Januarski ispitni rok
by Ivana Brdar - Tuesday, 12 January 2021, 10:49 PM
 

Drage koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će se polaganje održati u ponedeljak 18. januara 2021. godine:
u 14 časova za redovne studente
u 17 časova za zaposlene studente.

Neophodna je prijava za polaganje bilo kojeg dela. Sva tri dela ispita (polažete šta niste položili tokom bloka, odnosno šta želite da popravite) polažu se online, putem linka http://test.singidunum.ac.rs/Student?Module=MMTutor_Student&Method=Login
 
Gradivo za završni deo ispita obuhvata od poglavlja 9 do kraja udžbenika. Ukoliko želite da ispit polažete usmeno, pristupite sastanku na Teamsu (link je na kraju obaveštenja).

Preporuke:

• Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita.
• Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom.
• Test radite na ISTI način kao na Univerzitetu, odnosno od pokretanja do završetka testa NEMOJTE napuštati kursorom predviđeni prostor za rad, koristiti tastaturu, nepotrebno se zadržavati na određenim pitanjima itd.
• Prilikom testiranja OBAVEZNA je upotreba kamere.
• Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
• Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome pretraživač.
• U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
• Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
• Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće pokrenuti test.
• Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2020123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.
 
Link za sastanak na kome ćemo biti dostupni za bilo šta da zatreba je: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af5dbcd76d80d4dc0971b2094eda523f5%40thread.tacv2/1608893147097?context=%7b%22Tid%22%3a%226803bd81-0152-4226-8452-fa21ab46b15f%22%2c%22Oid%22%3a%22545b7a82-b8ec-43dd-8514-6a097b13ca70%22%7d

Posle polaganja ispita uključite se na sastanke kako bismo zaključili ocene!

Srećno!