Obaveštenja

Drugi kolokvijum u školskoj 2020/21.

 
Picture of Mladen Veinović
Drugi kolokvijum u školskoj 2020/21.
by Mladen Veinović - Thursday, 10 December 2020, 8:32 PM
 

Poštovane koleginice i kolege,

Za utorak, 15.12.2020. zakazan je drugi kolokvijum iz predmeta Baze podataka za studente IR, IT i SII. Kolokvijum je elektronski, 15 pitanja, 30 minuta za realizaciju. Na kolokvijumu se proveravaju znanja iz modelovanja relacionih baza i sintakse SQL-a.

Raspored polaganja:

 • 12:00 - IR parni brojevi indeksa
 • 12:30 - IR neparni brojevi indeksa
 • 13:00 - IT parni brojevi indeksa
 • 13:30 - IT neparni brojevi indeksa
 • 14:00 - SII parni brojevi indeksa
 • 14:30 - SII neparni brojevi indeksa

Zaposleni studenti:

 • 20:00 - IR, IT, SII svi brojevi indeksa
Popravni prvog kolokvijuma može da se radi nakon urađenog drugog kolokvijuma. Kod prvog kolokvijuma ima 30 pitanja i 15 minuta za rad. Obratiti pažnju na to da novodobijeni rezultati na popravnom kolokvijumu obavezno prepisuju prethodno ostvarene rezultate na istom kolokvijumu.
Pristupa se platformi za elektronsko testiranje test.singidunum.ac.rs. Molimo vas da se pridržavate svojih grupa.

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja. Platforma za testiranje poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom.

 • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
 • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome Internet pregledač.
 • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pregledač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.

⚠️ Maksimalno kašnjenje za početak testa je 5 minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

⚠️ Napomene:

 • Za elektronski test obavezna je upotreba kamere za davanje validnosti rezultatu testa.
 • U slučaju da student ne pokrene test sa odobrenjem korišćenja kamere, profesor će zakazati usmenu odbranu rezultata testa, video prenosom preko Microsoft Teams platforme, sa obaveznim korišćenjem kamere sa strane studenta za vreme trajanja usmenog ispitivanja.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor i asistent biće dostupni na Microsoft Teams platformi kako bi odgovorili na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem ili ukoliko koristite mobilnu aplikaciju za davanje validnosti testu.

Želimo vam srećan i uspešan rad!

Predmetni profesor i asistenti