Obaveštenja

Novembarski 2 ispitni rok

 
Picture of Biljana Radičić
Novembarski 2 ispitni rok
by Biljana Radičić - Friday, 27 November 2020, 9:50 AM
 

Ovo obaveštenje nije za ovogodišnju generaciju!                                                                                           


Poštovani studenti,  Ovo obaveštenje važi za studente (IT) u Beogradu (ranije generacije, ne ovogodišnja!)      
Novembarski 2 ispitni rok je zakazan za 2.12.2020. u 19.00 časova putem linka:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY4YWQ2NDEtNjRmYy00MzBkLTk0NmQtOTQ4ZjcwMGQ0NmJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226803bd81-0152-4226-8452-fa21ab46b15f%22%2c%22Oid%22%3a%22ce584d2e-e3fe-46f3-854a-8d4b1531b58c%22%7d   
                                                                                                                                     
I kol., II kol i teorija se polažu usmeno.

Potrebno je da ispit bude prijavljen da bi se polagao bilo koji deo ispita.    
       
Srdačan pozdrav, Radičić Biljana