Obaveštenja

Novembar 2

 
Picture of Dušan Borovčanin
Novembar 2
by Dušan Borovčanin - Sunday, 22 November 2020, 12:40 AM
 

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit je zakazan za 02.12.2020. godine sa početkom u 18.30 časova. Ispit mogu polagati samo studenti koji su blagovremeno položili ispit.

Ispit se polaže elektronski u vidu tri elektronska testa i u 18.30 biće aktivna sva tri testa.

Studenti moraju položiti I i II kolokvijum i zajedno sa rezultatima završnog ispita u zbiru imati najmanje 51 bod kako bi im ocena bila evidentirana. 

Pristup testovima omogućen je putem sledećeg linka https://testus.singidunum.ac.rs/Student?Module=MMTutor_Student&Method=Login

Studenti su obavezi da polažu ispit sa uređaja koji ima omogućen pristup kameri i moraju pratiti uputstva sa platforme za testiranje kako bi im test bio validiran.

Srdačan pozdrav,