Obaveštenja

Ispitni rok - Novembar 2

 
Picture of Dušan Borovčanin
Ispitni rok - Novembar 2
by Dušan Borovčanin - Sunday, 22 November 2020, 12:34 AM
 

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit iz predmeta Sportski turizam zakazan je za 03.12.2020. godine sa početkom u 9 časova.

Ispit mogu polagati samo studenti koji su blagovremeno prijavili ispit.

Ispit se polaže usmeno. 

Studenti moraju položiti I i II kolokvijum i u ukupnom zbiru imati minimum 51 bod kako bi položili ispit.

I deo ispita se polaže usmeno odgovaranjem na 5 pitanja iz gradiva.

II deo ispita polaže se putem projektnog zadatka. Sve informacije u vezi projektnog zadatka nalaze se u okviru aplikacije Microsoft Teams u odeljku Files.

Završni deo ispita polaže se usmeno odovaranjem na 5 pitajna iz gradiva.

Tačna satnica i raspored polaganja biće okačeni dan uoči ispita na bazi ispitnih prijava.

Srdačan pozdrav,