Obaveštenja

Novembar 2

 
Picture of Dušan Borovčanin
Novembar 2
by Dušan Borovčanin - Sunday, 22 November 2020, 12:27 AM
 

Ispitni rok - Novembar 2

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit iz predmeta Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu zakazan je za 02.12.2020. godine sa početkom u 17. časova.

Ispit se polaže elektronskim putem u vidu tri elektronska testa.

Studenti moraju položiti I i II kolokvijum i u ukupnom zbiru ostvariti preko 51 poen kako bi im ocena bila evidentirana.

Pravo izlaska i polagajna imaju samo studenti koji su prijavili ispit.


Studenti su u obavezi da se pridržavaju svih uputstva koja su naznačena pre započinjanja testa. Za potrebe polaganja neophodno je polagati sa uređaja koji ima omogućen pristup kameri. Studenti koji nisu u prilici da obezbede polaganje uz pristup kameri mogu pisati molbu da im se omogući polaganje na univerzitetu.

Srdačan pozdrav