Obaveštenja

Novembar 2 - Niš i Beograd

 
Picture of Svetlana Stanišić
Novembar 2 - Niš i Beograd
by Svetlana Stanišić - Monday, 30 November 2020, 8:04 PM
 

Poštovane kolege i koleginice,

drugi novembarski rok će biti održan 1. decembra 2020. u 14,00 h.

Kolokvijum će se polagati online, a ovde možete pronaći link za pristup testovimaa za studente iz Niša je link: link za pristup testovima

Obavezna je upotreba kamere. Za završni ispit će se polagati gradivo iz materijala Turizam i zdravlje sa stranice Teams i stranice predmeta. 

Preporuke za polaganje elektronskih testova:

  • Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. 
  • Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. 
  • Test radite na ISTI način kao na Univerzitetu, odnosno od pokretanja do završetka testa NEMOJTE napuštati kursorom predviđeni prostor za rad, koristiti tastaturu, nepotrebno se zadržavati na određenim pitanjima itd.
  • Prilikom testiranja OBAVEZNA je upotreba kamere. Ukoliko nemate kameru, instalirajte Google Meet aplikaciju na svom mobilnom telefonu i kameru držite uključenu tokom polaganja kolokvijuma. 
  • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome. 
  • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
  • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće pokrenuti test.
  • Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2020123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Kako je obavezna upotreba kamere, ako je nemate možete se prijaviti preko Google meet-a na link https://meet.google.com/ydc-ntut-ypw

Želim Vam srećan rad.


Veliki pozdrav, prof. Stanišić.