Obaveštenja

Septembar 1 - Niš

 
Picture of Ivana Brdar
Septembar 1 - Niš
by Ivana Brdar - Monday, 24 August 2020, 2:11 PM
 

Drage koleginice i kolege,

Obaveštavam vas da će se polaganje održati u ponedeljak 31. avgusta 2020. godine i to:

 • elektronski kolokvijumi će se polagati u 10,00 h,
 • elektronski kvalifikacioni test će se polagati u 10,00 h. 

Kolokvijum i kvalifikacioni test će se polagati online, a ovde možete pronaći link za pristup testovima

Za kvalifikacioni test će se polagati gradivo iz oblasti Ishrana zdravih osoba i Ishrana bolesnika. 

Obavezna je upotreba kamere.

Preporuke za polaganje elektronskih testova:

 • Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. 
 • Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. 
 • Test radite na ISTI način kao na Univerzitetu, odnosno od pokretanja do završetka testa NEMOJTE napuštati kursorom predviđeni prostor za rad, koristiti tastaturu, nepotrebno se zadržavati na određenim pitanjima itd.
 • Prilikom testiranja OBAVEZNA je upotreba kamere. Ukoliko nemate kameru, instalirajte Google Meet aplikaciju na svom mobilnom telefonu i kameru držite uključenu tokom polaganja kolokvijuma. 
 • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
 • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome. 
 • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
 • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
 • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće pokrenuti test.
 • Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2020123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

U slučaju bilo kakvog problema prilikog polaganja javite se na Google Meet.

Želimo vam srećan rad.