Obaveštenja

Polaganje testa - septembar

 
Picture of Ivana Brdar
Polaganje testa - septembar
by Ivana Brdar - Monday, 24 August 2020, 2:05 PM
 

Drage koleginice i kolege,

Obaveštavam vas da će se polaganje održati u petak 4. septembra 2020. godine u 17 časova - link za pristup testovima

 Preporuke za polaganje elektronskog testa:

  • Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. 
  • Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. 
  • Test radite na ISTI način kao na Univerzitetu, odnosno od pokretanja do završetka testa NEMOJTE napuštati kursorom predviđeni prostor za rad, koristiti tastaturu, nepotrebno se zadržavati na određenim pitanjima itd.
  • Prilikom testiranja OBAVEZNA je upotreba kamere. Ukoliko nemate kameru, instalirajte Google Meet aplikaciju na svom mobilnom telefonu i kameru držite uključenu tokom polaganja kolokvijuma. 
  • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome. 
  • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
  • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće pokrenuti test.
  • Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2020123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

U slučaju bilo kakvog problema prilikog polaganja javite se na Google Meet (https://meet.google.com/ydc-ntut-ypw).

Srećno!