Obaveštenja

Julski kvalifikacioni period provere znanja - kamera

 
Picture of Jelena Nikolić
Julski kvalifikacioni period provere znanja - kamera
by Jelena Nikolić - Monday, 13 July 2020, 6:09 PM
 

Dragi studenti,

Od julskog kvalifikacionog perioda provere znanja test ćete moći da pokrenete samo uz upotrebu kamere.

Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo  pokrenuti test.

U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa  samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test. Nemojte mišom ili tastaturom napuštati ekran u kom se realizuje test.

Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova  interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Želim vam srećan i uspešan rad.