Obaveštenja

OPIS, PODELA NA GRUPE I SATNICA - 04.07.2020.

 
Picture of Jovana Bošković
OPIS, PODELA NA GRUPE I SATNICA - 04.07.2020.
by Jovana Bošković - Friday, 3 July 2020, 12:03 PM
 

Dragi studenti,

Neophodno je da imate kameru kako biste pristupili testovima, a kameru i mikrofon kako biste pristupili usmenom iskazu.

Elektronskim testovima pristupate putem linka koji je u prilogu i ulogujete se tako što ćete u padajućem meniju sa strelicom prvo izabrati akronim za svoj studijski program (npr. FFKMS ili ŽSOR) a zatim kao šifru ukucati svoj broj indeksa (prvo godina upisa 4 cifre a zatim 6 cifara Vašeg broja indeksa i to sve zajedno kao na primer 2019123456  - bez crtica, tačke ili razmaka). Link je u prilogu:

https://test.singidunum.ac.rs/Student?Module=MMTutor_Student&Method=Login

Molim Vas da pažljivo čitate nazive testova - prvo će pisati smer 

ŽIVOTNA SREDINA I ODRŽIVI RAZVOJ: ŽSOR

FIZIČKO VASPITANJE - FVS

MENADŽMENT U SPORTU - MUS

Engleski jezik 3 - Zimski semestar što su zajedno Test 1 i Test 2 

 Engleski jezik 3 - Letnji semestar što su zajedno Test 3 i Test 4.

 

Usmeni iskaz će se realizovati pomoću sledećeg linka https://meet.google.com/tir-hork-txd.

2 studenta u isto vreme dobijaju svoj rad na ppt slajdovima u vidu teksta i 2 slike a zatim jedan za drugim čitaju i prevode, analiziraju boldovane delove kao gramatiku, dok reči i fraze obeležene crvenom bojom opisuju kao vokabular na engleskom; zatim oko minut i po samostalno govore na osnovu slika koje su pred njima.

Ukupan broj poena će u narednim danima biti objavljen na Stranici predmeta. 

Testiranje će se obaviti prema sledećem rasporedu. Molim student da isprate raspored I dođu u naznačeno vreme. Na linku će se sve vreme sprovoditi usmeno testiranje.

 

ŽSOR: elektronski testovi u 15č

Usmeni iskaz počinje u 16č:

16č – 2019700164, 2019700186, 2019700210, 2019700234

16.20č – 2019700867, 2019700898, 2019701016

16.40č – STUDENTI KOJI TOG DANA POLOŽE ELEKTRONSKI SVE DELOVE KOJI IM FALE

 

MUS: elektronski testovi počinju u 16č

Usmeni iskaz počinje u 17č:

17.10č – 2017800062, 2017800172, 2017800425, 2017800559

17.30 – STUDENTI KOJI TOG DANA POLOŽE ELEKTRONSKI SVE DELOVE KOJI IM FALE

 

FVS: elektronski testovi počinju u 17č

Usmeni iskaz počinje u 18č:

18č – 2015800139, 2016800894, 2017800043, 2017800070

18.20č – 2017800091, 2017800101, 2017800129, 2017800164

18.40 – 2017800206, 2017800247, 2017800275, 2017800332

19č – 2017800603, 2017800619, 2017800626, 2017800635

19.20 – 2017800657, 2017801194, 2017801253, 2018102514

19.40 – 2018800587, 2018800797, 2018801002

U 20č dolaze STUDENTI KOJI TOG DANA POLOŽE ELEKTRONSKI SVE DELOVE KOJI IM FALE  (na licu mesta će se odrediti grupe od po četvoro studenata u skladu sa brojem studenata koji budu položili)

Srećno svima!