Obaveštenja

OPIS, PODELA NA GRUPE I TAČNA SATNICA - 04.07.2020.

 
Picture of Jovana Bošković
OPIS, PODELA NA GRUPE I TAČNA SATNICA - 04.07.2020.
by Jovana Bošković - Friday, 3 July 2020, 11:46 AM
 

Dragi studenti,

Neophodno je da imate kameru kako biste pristupili testovima, a kameru i mikrofon kako biste pristupili usmenom iskazu.

Elektronskim testovima pristupate putem linka koji je u prilogu i ulogujete se tako što ćete u padajućem meniju sa strelicom prvo izabrati akronim za svoj studijski program (npr. FFKMS ili ŽSOR) a zatim kao šifru ukucati svoj broj indeksa (prvo godina upisa 4 cifre a zatim 6 cifara Vašeg broja indeksa i to sve zajedno kao na primer 2019123456  - bez crtica, tačke ili razmaka). Link je u prilogu:

https://test.singidunum.ac.rs/Student?Module=MMTutor_Student&Method=Login

Molim Vas da pažljivo čitate nazive testova - Engleski jezik 2 zimski semestar što su zajedno Test 1 i Test 2 / Engleski jezik 2 letnji semestar što su zajedno Test 3 i Test 4.

 

Usmeni iskaz će se realizovati pomoću sledećeg linka https://meet.google.com/tir-hork-txd.

2 studenta u isto vreme dobijaju svoj rad na ppt slajdovima u vidu teksta i 2 slike a zatim jedan za drugim čitaju i prevode, analiziraju boldovane delove kao gramatiku, podvučene delove rečenice kao klauze dok reči i fraze obeležene crvenom bojom opisuju kao vokabular na engleskom; oko minut i po samostalno govore na osnovu slika koje su pred njima.

Ukupan broj poena će u narednim danima biti objavljen na Stranici predmeta. 

Testiranje će se obaviti prema sledećem rasporedu. Molim student da isprate raspored I dođu u naznačeno vreme. Na linku će se sve vreme sprovoditi usmeno testiranje.

 

ŽSOR: elektronski testovi u 10č

Usmeni iskaz:

10č – 2019700027, 2019700089, 2019700091, 2019700210

10.20č – 2019700234, 2019700782, 2019700851, 2019701016

10.40č – STUDENTI KOJI TOG DANA POLOŽE ELEKTRONSKI SVE DELOVE KOJI IM FALE

 

MUS: elektronski testovi počinju u 11č

Usmeni iskaz:

11.10 – 2018800174, 2018800190, 2018800220, 2018800375

11.30 – 2018800458, 2018800628 kao i STUDENTI KOJI TOG DANA POLOŽE ELEKTRONSKI SVE DELOVE KOJI IM FALE

(na licu mesta će se odrediti grupe od po četvoro studenata u skladu sa brojem studenata koji budu položili)

 

FVS: elektronski testovi počinju u 13č

Usmeni iskaz:

12.40č – 2018800055, 2018800072, 2018800086, 2018800126

13č – 2018800212, 2018800265, 2018800296, 2018800334

13.20 – 2018800381, 2018800525, 2018800979, 2018801025

13.40 – 2019801008 kao I STUDENTI KOJI TOG DANA POLOŽE ELEKTRONSKI SVE DELOVE KOJI IM FALE  (na licu mesta će se odrediti grupe od po četvoro studenata u skladu sa brojem studenata koji budu položili)

Srećno svima!