Obaveštenja

Julski kvalifikacioni test

 
Picture of Jelena Gavrilović
Julski kvalifikacioni test
by Jelena Gavrilović - Thursday, 2 July 2020, 10:51 AM
 

Poštovane koleginice i kolege,

Za utorak 07/07/2020  zakazan je termin Julskog kvalifikacionog testa iz predmeta Računarski sistemi.


I deo se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 25 minuta, test sadrži 30 pitanja.

NAPOMENA:

Test je dostupan od 11:35

I deo (I kolokvijum) obuhvata gradivo formulisano na osnovu udžbenika "Osnovi arhitekture i organizacije računara" (https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/43020-osnovi-arhitekture-i-organizacije-racunara) kao i gradiva iz prezentacija sa predavanja, sekcija predavanja, prvi kolokvijum.

Gradivo predviđeno udžbenikom obrađeno je kroz poglavlja: Matematičke osnove, Logička kola, Logičke funkcije uključujući i minimizaciju Karnoovih karti.


II deo se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 20 minuta, test sadrži 30 pitanja. 

II deo (II kolokvijum) obuhvata gradivo vezano za prvi deo Linux kursa (od 1 do 9 poglavlja) i polaže se u formi elektronskog testa. (30 poena)

NAPOMENA:

Test je dostupan od 11:35


III deo se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 20 minuta, test sadrži 30 pitanja.

NAPOMENA:

1) Test je dostupan od 12:05

2) Test za studente koji su odbranili projekat ( test od 15 pitanja) je dostupan od 12:25

Završni deo (teorijski deo) iz predmeta Računarski sistemi formulisan je na osnovu knjige Osnovi računarske tehnike (https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40734-osnovi-racunarske-tehnike/693), konkretno poglavlja:


6. Osnovi organizacije računara

7. Personalni računar


Pitanja za završni ispit pored navedenih oblasti iz udžbenika formulisana su i na osnovu propratnih prezentacija sa stranice predmeta, sekcija završni ispit.

RS 7 - Organizacija računara

RS 8 - PC I

RS 9 - PC II

RS 10 - PC III

Završni deo je u formi elektronskog testa sa ponuđenim odgovorima.


Testovi će se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka: https://testns.singidunum.ac.rs/

Ukoliko se radi popravni nekog od delova, merodavan je poslednji ostvareni rezultat.


Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. preporučeno je korišćenje kamere, student će dobiti obaveštenje da je korišćenje kamere preporučeno za davanje veće validnosti rezultatu testa, ali da svakako može da pokrene test i bez kamere, s tim da će tada profesori imati pravo i obavezu da usmeno ispitaju studente kako bi potvrdili njihov rezultata, koji studenti na taj način dodatno i efektivno brane. Studenti koji budu radili bez kamere ili slika sa kamere bude bez mogućnosti identifikacije studenta biće pozvani na usmenu dopunu rezultata testa putem Google Meet linka koji je potrebno da posete sa uređaja koji poseduje kameru (mobilni telefon) (Google Meet aplikacija je besplatna i dostupna za sve mobilne uređaje) https://meet.google.com/rwu-cadg-geh 

  • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač. 
  • Preporuka je da za test pripremite i prazan papir i olovku kao bi mogli da zapišete i breže rešavate probleme. Papir naravno nećete predavati.
  • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
  • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.
  • Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor ili asistent biće dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. Link za Google Meet :  https://meet.google.com/rwu-cadg-geh ili https://meet.google.com/jnp-yvyc-owq

Objedinjeni rezultati kolokvijuma biće objavljeni u četvrtak 09.07.2020. na stranici predmeta.

Želimo vam srećan i uspešan rad.