Obaveštenja

Julski ispitni rok

 
Picture of Gordana Dobrijević
Julski ispitni rok
by Gordana Dobrijević - Thursday, 2 July 2020, 8:35 AM
 
Poštovane koleginice i kolege, 


U četvrtak, 9.7.2020. održaće se kvalifikacioni test za pristup završnom ispitu. Test se radi elektronski putem linka https://testns.singidunum.ac.rs/ sa sledećim rasporedom: 

  • Završni ispit u 9:55h svi smerovi 
  • I deo gradiva u 10:05h svi smerovi 
  • II deo gradiva u 10:20h svi smerovi. 
Svaki deo gradiva obuhvata 30 pitanja i radi se 15 minuta. Test je dostupan samo u naznačenom terminu. Molim vas da se pridržavate satnice. 

Korišćenje kamere je obavezno. 

 Test se radi samostalno, na osnovu sopstvenog znanja. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. 

 Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze. 

  Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač. 

 U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test. 

Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver. 

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad. 

 Sve vreme trajanja testa biću dostupna na Google Meet platformi kako bih odgovorila na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. 

Link za Google Meet: https://meet.google.com/hdc-piyt-onk 

NAPOMENA: Studenti koji polože test obavezno treba da pristupe Google Hangouts Meet platformi nakon testa. U suprotnom, bodovi neće biti uneseni u sistem.