Obaveštenja

Julski kvalifikacioni test

 
Picture of Timea Bezdan
Julski kvalifikacioni test
by Timea Bezdan - Friday, 26 June 2020, 2:32 PM
 

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će se julski kvalifikacioni test i popravni kolokvijumi održati online u četvrtak 09.07.2020., prema sledećem rasporedu:

  • 11:00 - redovni studenti
  • 17:00 - zaposleni studenti

Kvalifikacioni testovi i popravni kolokvijumi će se polagati online, koriščenjem mTutor platforme putem sledećeg linka: http://testus.singidunum.ac.rs/

Molim vas da ispoštujete grupe kako sistem ne bi bio preopterećen. Studenti koji pokrenu test u terminu grupe u koju nisu raspoređeni biće diskvalifikovani i njihov test će biti poništen. 

Vreme izrade testa je 20 minuta, test sadrži 30 pitanja.

Biće obavezno korišćenje kamere, studenti koji nemaju kameru, potrebno je da instaliraju Google Meet aplikaciju na svom mobilnom telefonu i da je aktiviraju prilikom polaganja testa i da budu prisutani za vreme polaganja na https://meet.google.com/ucp-skiw-unv.

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja. Platforma mTutor ima zaštitne mehanizme od malverzacija i ukoliko platforma mTutor detektuje takav pokušaj, test će se prekinuti automatski.

Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.

Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač. Testu možete pristupiti i putem mobilnog telefona. 

Za vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.

Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.

Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.

Za prijavu na sistem koristi broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Sve vreme trajanja kvalifikacionog testa i popravnog kolokvijuma, profesor i asistent će biti dostupni na Google Meet platformi preko sledećeg linka: https://meet.google.com/ucp-skiw-unv. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se bude javio neki problem.

Julski kvalifikacioni test obuhvata pitanja iz sledećih poglavlja:

1. Uvod u upravljanje projektom
2. Procesi upravljanja projektom
3. Upravljanje integracijom projekta
4. Upravljanje obimom projekta
5. Upravljanje vremenom projekta
6. Upravljanje troškovima projekta
7. Upravljanje kvalitetom projekta
8. Upravljanje ljudskim resursima na projektu
9. Upravljanje komunikacijama na projektu
10. Upravljanjem rizikom na projektu
11. Upravljanje nabavkom na projektu   

 

S poštovanjem,

Predmetni profesor i asistent