Rezultati ispita i kolokvijuma

Predispitne obaveze

 
Picture of Bojana Prodanović Đorđević
Predispitne obaveze
by Bojana Prodanović Đorđević - Wednesday, 24 June 2020, 9:39 PM
 

Poštovani studenti,


U prilogu se nalazi tabela sa rezultatima svih testova i jezičkih veština realizovanih u 2019/2020 godini.

Podsećam Vas da je kolokvijum položen ukoliko ste položili oba testa iz datog semestra sa minimum 15 bodova zbirno i minimum 7 bodova po testu ( npr. 1.test 7 bodova, 2.test 8 bodova).

Na završnom ispitu polažete onaj kolokvijum koji niste u celosti položili putem testova. Na ispitu nije moguće polagati pojedinačne testove.