Obaveštenja

Besplatna prijava za edukaciju i promociju preduzetništva u turizmu

 
Picture of Dušan Borovčanin
Besplatna prijava za edukaciju i promociju preduzetništva u turizmu
by Dušan Borovčanin - Saturday, 20 June 2020, 9:44 AM
 
Poštovane koleginice i kolege,


Obaveštavam vas da su u toku prijave za projekat “Mladi u turističkoj industriji" stvoren je sa ciljem promocije zapošljavanja, samozapošljavljanja i promocije preduzetništva mladih u sektoru turizma.

Popunjavanjem upitnika ispod možete se prijaviti na treninge u Beogradu koji će se održati 22-26. jun 2020. u sali za prezentacije "Inkubator Gnezdo" u Beograđanci (Masarikova 5. 6. sprat). Termini u linku za prijavu. Učešće na treninzima je besplatno, obezbeđeni su radni materijali, hrana i osveženje.

Link ka upitniku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7_-_Ewwx0o-a8TtHwLAWFAzUUYtqPuoN5J7JIbKn6SgVKeA/viewform

Više o samom projektu na https://srbijazamlade.rs/article/prijava-za-treninge-mladi-u-turistickoj-industriji-beograd-15-19-jun-2020

Srdačan pozdrav,