Obaveštenja

Kvalifikacioni test za završni ispit 14.07.2020.

 
Picture of Nataša Kilibarda
Kvalifikacioni test za završni ispit 14.07.2020.
by Nataša Kilibarda - Friday, 3 July 2020, 11:50 AM
 

Poštovane koleginice i kolege,

U utorak 14.07.2020. u 17 časova održaće se kvalifikacioni test za završni ispit iz predmeta Bezbednost hrane.

Kvalifikacioni test za pristup završnom delu ispita  se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade testa je 20 minuta i sadrži 30 pitanja, a na koje je potrebno dati odgovore opredeljujući se samo za jedan od ponuđenih odgovora. 

Takođe, prvi i drugi deo gradiva mogu se polagati ovom prilikom. Prvi i drugi deo gradiva sadrže po 30 pitanja i vreme za izradu je po 20 minuta. 

Prethodno, student mora da ima  prijavu za polaganje bilo kog dela kvalifikacionog testa. 

Kvalifikacioni test  za pristup završnom delu ispita  se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka: http://test.singidunum.ac.rs/Student?Module=MMTutor_Student&Method=Login

Pitanja za kvalifikacioni test za završni ispit su formirana iz knjige: Kilibarda N. Bezbednost hrane, Univerzitet Singidunum, 2019. kao i iz slajdova sa predavanja i vežbi. 

Gradivo obuhvaćeno kvalifikacionim testom u udžbeniku obrađeno je kroz poglavlja:

8. Prehrambeni aditivi

9. Ambalaža za pakovanje u funkciji bezbednosti hrane

10. Deklarisanje hrane

11. Aspekti bezbednosti savremenih načina proizvodnje hrane

12. Uloga potrošača u bezbednosti hrane

Prvi i drugi deo gradiva obuhvata gradivo za I, odnosno II kolokvijum.

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. 

  • Test radite na ISTI način kao na Univerzitetu, odnosno od pokretanja do završetka testa NEMOJTE napuštati kursorom predviđeni prostor za rad, koristiti tastaturu, nepotrebno se zadržavati na određenim pitanjima, pristupati sa različitim brojevima indeksa sa iste lokacije, itd.
  • Prilikom testiranja OBAVEZNA JE UPOTREBA KAMERE. Tokom rada pravi se određeni broj fotografija u različitim trenucima, koje nastavnik koristi za verifikaciju i utvrđivanje identiteta studenta koji je radio test. 
  • Ako student nema kameru, treba da instalira Google Meet aplikaciju na svom mobilnom telefonu i da je aktivira (i uključi kameru) prilikom polaganja kolokvijuma. Profesor će biti dostupan na Linku za Google Meet: https://meet.google.com/jwj-rbko-wzp. Pošto se student prijavi putem linka na Google Meet moći će da pristupi izradi testa. Prisustvo na Google Meet-u neophodno je tokom trajanje izrade testa, kamera treba da je uključena i pozicionirana, tako da profesor može da vidi šta student radi, dok mikrofon ne mora da bude uključen.

  • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač. 
  • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
  • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.
  • Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor biće dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Link za Google Meet:  https://meet.google.com/jwj-rbko-wzp

Rezultati  kvalifikacionog testa za pristup završnom delu ispita biće objavljeni istog dana, 14.07.2020., na stranici predmeta.

Želim vam srećan i uspešan rad.


Veliki pozdrav

Nataša Kilibarda