Rezultati ispita i kolokvijuma

Zbirni rezultati predispitnih aktivnosti pred junski rok

 
Picture of Miodrag Živković
Zbirni rezultati predispitnih aktivnosti pred junski rok
by Miodrag Živković - Sunday, 14 June 2020, 10:15 PM
 

Ukupni ostvareni poeni na predispitnim aktivnostima, na kolokvijumima, sa dodatim poenima za prisustvo, su u prilogu.