Obaveštenja

Test za aktivnost / prisustvo

 
Slika Marko Šarac
Test za aktivnost / prisustvo
napisao/la Marko Šarac - utorak, 2. jun 2020., 09:45
 

Poštovane koleginice i kolege,

Za utorak 09.06.2020. u 11 časova zakazan je test za aktivnosti / prisustvo iz predmeta Računarski sistemi.

Test se radi u formi elektronskog testa sa više ponuđenih odgovora. Vreme izrade testa je 10 minuta, test sadrži 10 pitanja

Test obuhvata celokupno gradivo predmeta Računarski sistemi (osnovni pojmovi).

Test će se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka: https://testus.singidunum.ac.rs/


Za sredu 10.06.2020. u 11 časova zakazan je još jedan test za aktivnost iz predmeta Računarski sistemi.

Samostalno odlučujete da li ćete raditi u prvom ili drugom terminu ili oba. Ukoliko se radi dvaput, merodavan je poslednji ostvareni rezultat.


Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. preporučeno je korišćenje kamere, student će dobiti obaveštenje da je korišćenje kamere preporučeno za davanje veće validnosti rezultatu testa, ali da svakako može da pokrene test i bez kamere, s tim da će tada profesori imati pravo i obavezu da usmeno ispitaju studente kako bi potvrdili njihov rezultata, koji studenti na taj način dodatno i efektivno brane. Studenti koji budu radili bez kamere ili slika sa kamere bude bez mogućnosti identifikacije studenta biće pozvani na usmenu dopunu rezultata testa putem Google Meet linka koji je potrebno da posete sa uređaja koji poseduje kameru (mobilni telefon) (Google Meet aplikacija je besplatna i dostupna za sve mobilne uređaje) https://meet.google.com/rwu-cadg-geh   • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač. 
  • Preporuka je da za test pripremite i prazan papir i olovku kao bi mogli da zapišete i breže rešavate probleme. Papir naravno nećete predavati.
  • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
  • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.
  • Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor ili asistent biće dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. Link za Google Meet - utorak - I kolokvijum:  https://meet.google.com/rwu-cadg-geh Link za Google Meet - sreda II kolokvijum:  https://meet.google.com/jnp-yvyc-owq

Želimo vam srećan i uspešan rad.