Obaveštenja

Рок за надокнаду бодова за присуство настави

 
Picture of Miloš Pupavac
Рок за надокнаду бодова за присуство настави
by Miloš Pupavac - Monday, 1 June 2020, 6:43 PM
 

     Студенти који су у студентској служби евидентирани као запослени имају могућност да кроз семинарски рад надокнаде бодове (од 0 до 10) у зависности од квалитета рада. Студент се може обратити наставнику на консултацијама како би дефинисали тему и договорили се око форме рада и литературе. Семинарски рад студент представља у термину консултација и тако покаже да је самостално урадио рад. Рад треба представити у термину консултација до краја петнаесте недеље, односно до 12.06.2020.