Obaveštenja

Popravni I i II kolokvijuma

 
Picture of Marko Šarac
Popravni I i II kolokvijuma
by Marko Šarac - Wednesday, 27 May 2020, 2:46 PM
 

Poštovane koleginice i kolege,

Za utorak 09.06.2020. u 10 časova zakazan je popravni I kolokvijuma iz predmeta Računarski sistemi.

I Kolokvijum se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 25 minuta, test sadrži 30 pitanja

I deo (I kolokvijum) obuhvata gradivo formulisano na osnovu udžbenika "Osnovi arhitekture i organizacije računara" (https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/43020-osnovi-arhitekture-i-organizacije-racunara) kao i gradiva iz prezentacija sa predavanja, sekcija predavanja, prvi kolokvijum.

Gradivo predviđeno udžbenikom obrađeno je kroz poglavlja: Matematičke osnove, Logička kola, Logičke funkcije uključujući i minimizaciju Karnoovih karti.


Kolokvijum će se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka: https://testus.singidunum.ac.rs/


Za sredu 10.06.2020. u 10 časova zakazan je popravni II kolokvijum iz predmeta Računarski sistemi.

II Kolokvijum se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 20 minuta, test sadrži 30 pitanja. 

II deo (II kolokvijum) obuhvata gradivo vezano za prvi deo Linux kursa (od 1 do 9 poglavlja) i polaže se u formi elektronskog testa. (30 poena)


Kolokvijum će se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka: https://testus.singidunum.ac.rs/


Ukoliko se radi popravni kolokvijum merodavan je poslednji ostvareni rezultat.


Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. preporučeno je korišćenje kamere, student će dobiti obaveštenje da je korišćenje kamere preporučeno za davanje veće validnosti rezultatu testa, ali da svakako može da pokrene test i bez kamere, s tim da će tada profesori imati pravo i obavezu da usmeno ispitaju studente kako bi potvrdili njihov rezultata, koji studenti na taj način dodatno i efektivno brane. Studenti koji budu radili bez kamere ili slika sa kamere bude bez mogućnosti identifikacije studenta biće pozvani na usmenu dopunu rezultata testa putem Google Meet linka koji je potrebno da posete sa uređaja koji poseduje kameru (mobilni telefon) (Google Meet aplikacija je besplatna i dostupna za sve mobilne uređaje) https://meet.google.com/rwu-cadg-geh   • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač. 
  • Preporuka je da za test pripremite i prazan papir i olovku kao bi mogli da zapišete i breže rešavate probleme. Papir naravno nećete predavati.
  • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
  • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.
  • Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor ili asistent biće dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. Link za Google Meet - utorak - I kolokvijum:  https://meet.google.com/rwu-cadg-geh Link za Google Meet - sreda II kolokvijum:  https://meet.google.com/jnp-yvyc-owq

Objedinjeni rezultati kolokvijuma biće objavljeni u četvrtak 11.06.2020. na stranici predmeta.

Želimo vam srećan i uspešan rad.