Obaveštenja

Drugi kolokvijum - važne informacije

 
Picture of Nikola Savanović
Drugi kolokvijum - važne informacije
by Nikola Savanović - Monday, 18 May 2020, 11:12 PM
 

Poštovane koleginice i kolege, 


Slede detaljna uputstva za polaganje kolokvijuma. U terminu drugog kolokvijuma može da se radi samo drugi kolokvijum. U petnaestoj nedelji nastave biće organizovani popravni kolokvijumi.


Satnica polaganja

Datum: 19.05.2020.


Vremena prema grupama; striktno se pridržavajte navedenih termina. 

Kako biste imali nesmetan ulaz na aplikaciju za testiranje, nije potrebno da se prijavljujete na punom satu, već je dovoljno minut pred početak testa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studijski program IR

prijavljivanje na sistem za testiranje (mTutor) u 14:06 (50 pitanja, 25 minuta za rad) - test počinje u 14:07


Studijski program IT

prijavljivanje na sistem za testiranje (mTutor) u 16:06 (50 pitanja, 25 minuta za rad) - test počinje u 16:07


Studenti Tehničkog fakulteta

prijavljivanje na sistem za testiranje (mTutor) u 17:06 (50 pitanja, 25 minuta za rad)  - test počinje u 17:07


Podrška zaposlenim studentima

prijavljivanje na sistem za testiranje (mTutor) u 20:06 (50 pitanja, 25 minuta za rad)  - test počinje u 20:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II kolokvijum

Test se radi u sistemu mTutor - isti sistem za elektronsko testiranje koji se koristi u prostorijama Univerziteta Singidunum za elektronsko testiranje. Test obuhvata gradivo koje je dogovoreno i obrađeno tokom nastavnih jedinica (od 83. stranice knjige do kraja, kao i materijali sa stranice predmeta).

U toku testa je zabranjeno otvaranje bilo kog drugog prozora ili taba u pretraživaču. Sistem će Vas sam upozoriti ukoliko kliknete bilo gde van testa, a nakon tri upozorenja sistem automatski isključuje sa polaganja. Test će biti aktivan tačno u trenutku kada počinje termin za testiranje a koji je naveden na sajtu fakulteta. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testu se pristupa putem linka - OBAVEZNA kamera


https://test.singidunum.ac.rs/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ukoliko ne vidite test, prvo utvrdite da li se nalazite sigurno na navedenoj adresi jer je moguće da pretraživač kešira stranicu, a koja se nalazi u drugoj zgradi i samim tim nije moguće da se pristupi testu


Nakon pristupa navedenom linku potrebno je da se ulogujete sa vašim brojem indeksa, kao i da izaberete fakultet na kome pohađate nastavu. Broj indeksa se kuca u formatu godina upisa i u nastavku bez razmaka ili bilo kojih drugih simbola ostalih šest cifara koji čine broj indeksa (primer 2019123456). Nakon prijave počinje se sa radom na testu i po završetku potrebno je da se odjavite sa sistema. Povratak na prethodna pitanja nije moguće, već se svaki dat odgovor beleži.

Tokom testiranja, nikako ne otvarati nijedan drugi prozor. Fokus miša mora da ostane samo na pretraživaču (browser-u). Preporuka je da isključite sva moguća obaveštenja operativnog sistema, anti-virus softvera, ekstenzije unutar pretraživača (ukoliko su instalirane), java update – dakle, apsolutno sve što može da se pojavi kao pop-up prozor.

Ukoliko postoji problem sa testom, predmetni profesor i predmetni asiste biće dostupni putem Meet-a. Ukoliko postoji pitanje vezano za zadatak – nikako ne koristiti javni čet ili javno obraćanje ukoliko će eventualno pitanje da sadrži informacije o rešenju zadatka. Platformu nikako ne držati uključenu za vreme trajanja testa – u suprotnom, sistem će i to detektovati kao pokušaj varanja.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link za kontakt - u slučaju problema sa pristupom / nekim drugim tehničkim problemom


Navedenom linku nije potrebno da pristupate ukoliko nemate bilo kakav problem sa radom ili pristupom

https://meet.google.com/bsa-hswn-bei

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------