Rezultati ispita i kolokvijuma

REZULTATI - POPRAVNI TEST 1 - DECEMBAR 2018

 
Picture of Jovana Bošković
REZULTATI - POPRAVNI TEST 1 - DECEMBAR 2018
by Jovana Bošković - Tuesday, 18 December 2018, 4:39 PM
 

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze rezultati popravnog Testa 1 (prvog dela zimskog kolokvijuma). Čestitam svima!

Studenti koji nisu položili ili nisu pristupili polaganju Testa 1 u VI ili u XII nedelji polažu ceo kolokvijum u junskom ispitnom roku (Test 1 i Test 2 zajedno). Nema polaganja u januarskom ispitnom roku jer je Engleski jezik 1 dvosemestralni predmet. I ti studenti u letnjem semestru svakako pristupaju polaganju kolokvijuma za letnji semestar (Test 3 i Test 4).

Vaš predmetni nastavnik,

Jovana Radojković