Obaveštenja

Termin polaganja: II kolokvijum

 
Picture of Maja Gligorić
Termin polaganja: II kolokvijum
by Maja Gligorić - Tuesday, 19 May 2020, 2:57 PM
 

VAŽNO: Molimo vas da prilikom pristupanja testu iz II kolokvijuma NE koristite pretraživač Mozilla Firefox, već neki drugi pretraživač i da dozvolite zauvek upotrebu kamere. 


Poštovani studenti,

II kolokvijum iz predmeta Računovodstvo održaće se u utorak, 19.05.2020. godine u 18:00 časova.

II kolokvijum će trajati 30 minuta i sadržaće 30 pitanja. 

Struktura pitanja je sledeća:

  • 10 pitanja vezano za sastavljanje Bilansa stanja;
  • 20 pitanja vezano za evidentiranje knjigovodstvenih promena.
Pitanja su formirana iz knjige: Z. Petrović, K. Vićentijević, N. Stanišić, "Računovodstvo", Univerzitet Singidunum, Beograd kao i iz slajdova sa predavanja i vežbi predviđenih za drugi kolokvijum. 

Kolokvijum će se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka: https://testns.singidunum.ac.rs/

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog kolokvijuma. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. 

  • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • OBAVEZNO KORIŠĆENJE KAMERE TOKOM RADA
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač. 
  • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
  • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.
  • Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.
  • Proverite da li kamera i mikrofon funkcionišu na vašem računaru, savetujemo vam da dozvolite upotrebu kamere prilikom testiranja.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor biće dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. 

Link za Google Meet: https://meet.google.com/pzg-zvfu-gyd?pli=1&authuser=0

Rezultati kolokvijuma biće objavljeni na stranici predmeta.

Želimo vam srećan i uspešan rad.