Obaveštenja

Elektronska realizacija popravnog prvog kolokvijuma

 
Picture of Uroš Arnaut
Elektronska realizacija popravnog prvog kolokvijuma
by Uroš Arnaut - Wednesday, 6 May 2020, 8:34 PM
 

Poštovane koleginice i kolege,


Za četvrtak, 13.05.2020. u 13:30 časova zakazan je popravni I kolokvijum iz predmeta Internet softverske arhitekture.

Studenti moraju najaviti prisustvo na popravnom kolokvijumu preko sledećeg linka: link za prijavu

I Kolokvijum se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 20 minuta, test sadrži 30 pitanja.

Gradivo obuhvaćeno prvim kolokvijumom takođe sadrži pitanja iz prezentacija i praktičnih primera sa stranice predmeta iz sekcije Predavanja – gradivo za prvi kolokvijum, kao i iz materijala koji se nalaze u sekciji Vežbe – gradivo za prvi kolokvijum.

Kolokvijum će se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka: https://test.singidunum.ac.rs/ 13:30 časova za sve brojeve indeksa. Zaposleni studenti rade kolokvijum po istim pravilima kao i regularni studenti.

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom.

  • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox Internet pregledač.
  • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pregledač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.

⚠️ Maksimalno kašnjenje za početak testa je 5 minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

⚠️ Napomene:

  • Za elektronski test obavezna je upotreba kamere za davanje validnosti rezultatu testa.
  • Studenti će moći da pokrenu test i bez odobravanja pristupa kameri (ukoliko nemaju raspoloživu kameru na računaru). U tom slučaju, student treba da instalira Google Meet aplikaciju na mobilnom telefonu i aktivira je za vreme izrade kolokvijuma prijavljivanjem na link na kome će biti aktivni profesor i asistenthttps://meet.google.com/son-fqkb-gik
  • Međutim, u slučaju da student ne pokrene test sa odobrenjem korišćenja kamere, profesor će zakazati usmenu odbranu rezultata testa, video prenosom preko Google Meet platforme, sa obaveznim korišćenjem kamere sa strane studenta za vreme trajanja usmenog ispitivanja.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor i asistent biće dostupni na Google Meet platformi kako bi odgovorili na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem ili ukoliko koristite mobilnu Google Meet aplikaciju za davanje validnosti testu. Link za Google Meet: https://meet.google.com/son-fqkb-gik

Želimo vam srećan i uspešan rad.