Obaveštenja

Struktura II kolokvijuma

 
Picture of Vule Mizdraković
Struktura II kolokvijuma
by Vule Mizdraković - Sunday, 10 May 2020, 9:50 PM
 

Poštovani studenti,

II kolokvijum iz Računovodstva će trajati 30 minuta i sadržaće 30 pitanja. 

Struktura pitanja je sledeća:

  1. 10 pitanja vezano za sastavljanje Bilansa stanja;
  2. 20 pitanja vezano za evidentiranje knjigovodstvenih promena.
Sledi primer pitanaj vezano za evidentiranje knjigovodstvenih promena:

Zaokružiti tačan/tačne odgovor/e:

Prema izvodu broj 1, izmirena je obaveza prema dobavljačima u iznosu od 100.000:

a) Račun 241-Tekući račun duguje 100.000

b) Račun 241-Tekući račun potražuje 100.000

c) Račun 435 - Dobavljači duguje 100.000

d) Račun 435 - Dobavljači potražuje 100.000


Želimo Vam mnogo uspeha,
Vule Mizdraković
Maja Gligorić