Obaveštenja

Termin i način polaganja II kolokvijuma i popravnog I kolokvijuma

 
Slika Dušan Borovčanin
Termin i način polaganja II kolokvijuma i popravnog I kolokvijuma
napisao/la Dušan Borovčanin - nedelja, 26. april 2020., 13:20
 
Poštovane koleginice i kolege,


II kolokijum je zakazan za četvrtak 30.04.2020. godine. II Kolokvijum obuhvata gradivo iz IV,V i VI poglavlja.

II Kolokvijum sadrži 30 pitanja i predviđeno vreme za rad je 20 minuta.

Popravni prvog kolokvijuma takođe sadrži 30 pitanja i predviđeno vreme za rad je 20 minuta. 

Raspored polaganja II kolokvijuma:

Od 11.00 - parni brojevi indeksa

Od 11.30 - neparni brojevi indeksa

Popravni I kolokvijuma radi se istog dana od 10.00 časova bez obzira na parnost indeksa.

Studenti pristupaju sistemu za elektronsko testiranje putem sledećeg linka 

Studenti su u obavezi da prate sva uputstva istaknuta na sistemu za elektronsko testiranje kako bi im bilo omogućeno nesmetano polaganje.