Obaveštenja

Važna informacija, pročitati pre početka rada - april 2020.

 
Picture of Nikola Savanović
Važna informacija, pročitati pre početka rada - april 2020.
by Nikola Savanović - Wednesday, 15 April 2020, 3:15 PM
 

Poštovane koleginice i kolege,


Zamolio bih Vas da se pridržavate ovih instrukcija.

Ukoliko radite pojedinačne kolokvijume pridržavati se (dole) navedene satnice. Za studente koji rade sve delove ili više delova - radite ih REDOM, vodite računa o satnici (biće proverena satnica kroz vreme kada ste poslali svaki rad pojedinačno), za svaki test imate okvirno oko 45 minuta, osim završnog dela. Za studente koji rade više delova (ili sve) - Kako završite test - šaljete na mejl urađeni deo i odmah nastavljate dalje sa radom.


Datum: 15.4.2020.

Početak: 16č


I kolokvijum se radi 45 minuta, predati najkasnije u 16:55 (ukoliko radite samo ovaj deo i počeli ste u 16:00) - nakon toga slede penali u ocenjivanju 

II kolokvijum se radi 45 minta, predati najkasnije u 16:55 (ukoliko radite samo ovaj deo i počeli ste u 16:00) - nakon toga slede penali u ocenjivanju

III deo radi se 1 sat i 30 minuta, predati najkasnije 17:40 (ukoliko radite samo ovaj deo i počeli ste u 16:00)- nakon toga slede penali u ocenjivanju

Penali su definisani u prethodnom obaveštenju koje možete da nađete OVDE


Nije potrebno da budete prisutni putem video linka, već je potrebno da se držite precizno satnice za rad.


Radove radite odgovorno i samostalno. Na raspolaganju je stranica predmeta kao pomoć u realizaciji.


Zadaci će se naći u delu Vežbe - Dodatni materijali. Zadacima možete da pristupite i putem OVOG LINKA.


Predaja rada putem mejla (na nsavanovic@singidunum.ac.rs)

Radove predati uredno, u naslovu mejla precizno navedite predmet i koji deo gradiva je u pitanju

Uz rad koji dostavljate u prilogu obavezno ih nasloviti: indeks, ime i prezime 

Primer: 2018222111


Želim svima uspeh!