Rezultati ispita i kolokvijuma

Ažurirani rezultati I kolokvijuma od 8.4.2020.

 
Picture of Žaklina Spalević
Ažurirani rezultati I kolokvijuma od 8.4.2020.
by Žaklina Spalević - Monday, 13 April 2020, 9:03 PM
 

Poštovane koleginice i kolege,


u prilogu se nalaze ažurirani rezultati I kolokvijuma, nakon usmene odbrane rezultata 

studenata koji nisu koristili kameru, a kod kojih je sistem registrovao pokušaj varanja.

Studenti koji se nisu odazvali usmenoj odbrani, nisu položili I kolokvijum i njihov rezultat 

na elektronskom testu (objavljen na stranici predmeta 10.4.2020) se neće uvažiti. 

Validnim se smatraju rezultati dati u prilogu.

Čestitam studentima koji su na današnjoj usmenoj proveri potvrdili svoj rezultat ostvaren na elektronskom testu.


Predmetni nastavnik,

Prof. dr Žaklina Spalević