Obaveštenja

Kolokvijumska nedelja-3.test

 
Picture of Bojana Prodanović Đorđević
Kolokvijumska nedelja-3.test
by Bojana Prodanović Đorđević - Saturday, 4 April 2020, 12:04 PM
 

Poštovani studenti,

Treći test iz Italijanskog jezika 1,realizovaće se preko M-Tutor platforme,  u formi elektronskog testa. 

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u format: godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije,npr: 2019123123. Nakon prijave, odabraćete test i pokrenuti rad.

Vreme izrade testa je 10 minuta. Test sadrži 15 pitanja

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. 

Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. 

  • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač. 
  • Za vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor biće dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. Link za Google Meet: 

MEET.GOOGLE.COM/FNB-HNBZ-PIR

Rezultati testa biće objavljeni na stranici predmeta.

Priprema za test biće snimljena u subotu, 04.04 u 12h, nakon čega će snimak biti dostupan na G-disku, u folderu u kom se nalaze i snimci predavanja,pod nazivom "Priprema za 3.test" : 

 HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1J_D-JL2FFTIZ5PMHIJZUR1XA2ISCTJ3R?USP=SHARING

Studenti koji žele da prate snimanje pripreme, mogu to učiniti putem linka za elektronsku nastavu na Meet platformi. Priprema za test nije interaktivnog karaktera, ali po završetku snimanja biću dostupna za sva Vaša eventualna pitanja. 

Na stranici predmeta, kao i do sada, biće dostupna  i Power Point prezentacija sa pripremom za test, u folderu " Gradivo za II kolokvijum".

Molim Vas da se pridržavate istaknutog rasporeda, odnosno podele na grupe, kako ne bi došlo do preopterećenja sistema. 

Raspored testa: 

PFB : 07.04.2020 ; link: test.singidunum.ac.rs

VREME

I grupa ( prezimena koja počinju na A,B,V,G,D i Đ) : 17:00-17:15

II grupa ( prezimena koja počinju na  E, Ž, Z, I, J,K, L, LJ i M) :17:15-17:30

III grupa ( prezimena koja počinju na N, NJ,O, P, R i S) :17:30-17:45

IV grupa (prezimena koja počinju na T, U, F, H,C, Č, DŽ i Š):17:45-18:00


FTHM: 07.04.2020; link :  testus.singidunum.ac.rs

VREME:

I grupa ( prezimena koja počinju na A,B,V,G,D i Đ) :13:00-13:15
II grupa ( prezimena koja počinju na  E, Ž, Z, I, J,K, L, LJ i M): 13:15-13:30
III grupa ( prezimena koja počinju na N, NJ,O, P, R i S) :13:30-13:45
IV grupa (prezimena koja počinju na T, U, F, H,C, Č, DŽ i Š):13:45-14:00


FIR : 11.04.2020; link: test.singidunum.ac.rs

VREME

I grupa ( prezimena koja počinju na A,B,V,G,D i Đ) :10:00-10:15

II grupa ( prezimena koja počinju na  E, Ž, Z, I, J,K, L, LJ i M):10:15-10:30

III grupa ( prezimena koja počinju na N, NJ,O, P, R i S) :10:30-10:45

IV grupa (prezimena koja počinju na T, U, F, H,C, Č, DŽ i Š):10:45-11:00


TF (SDE):07.04.2020; link : testus.singidunum.ac.rs

Jedinstvena grupa:13:30-14:00


FFKMS : 07.04.2020; Link: test.singidunum.ac.rs

VREME:

I grupa ( prezimena koja počinju na A,B,V,G,D i Đ) : 14:00-14:15

II grupa ( prezimena koja počinju na  E, Ž, Z, I, J,K, L, LJ i M) :14:15-14:30

III grupa ( prezimena koja počinju na N, NJ,O, P, R i S) :14:30-14:45

IV grupa (prezimena koja počinju na T, U, F, H,C, Č, DŽ i Š):14:45-15:00